Manewr - Kursy na prawo jazdy Wrocław

Szkolenia kierowców w Manewr

W Ośrodku Szkolenia Kierowców Manewr z Wrocławia organizujemy kursy na prawo jazdy, jak i zajmujemy się kształceniem kierowców zawodowych oraz kandydatów na kierowców zawodowych. Prowadzimy kwalifikację wstępną w kategorii C1, C1+E ,C, C+E,  D1, D1+E, D, D+E po ukończeniu której uzyskuje się prawo do wykonywania zawodu kierowcy w określonej kategorii.

Organizujemy też szkolenia okresowe kierowców, zwanymi potocznie przez kierowców –szkoleniem na przewóz rzeczy i szkoleniem na przewóz osób. W szkoleniach tych  mają obowiązek uczestniczyć wszyscy zawodowi kierowcy samochodów ciężarowych  i autobusów.

Zapisy i szkolenia odbywają się w  biurach przy al. Kromera 17 lub ul. Sołtysowickiej 27 e.

Kwalifikacja wstępna dla kierowców

Co warto wiedzieć?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 01 kwietnia 2010 roku w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy ( Dz. U. z 2010 nr 53 poz. 314 ):

Każdy kto chce wykonywać zawód kierowcy w kategoriach prawa jazdy C1, C, C1+E, C+E, oraz D1, D, D1+E, D+E musi ukończyć kwalifikację wstępną lub szkolenie okresowe dla danej kategorii.

Jeżeli posiada się: prawo jazdy kat. D otrzymane po 10 września 2008 r. i prawo jazdy kat. C otrzymane po 10 września 2009 r. to nie uprawniają one do wykonywania zawodu kierowcy. Pracodawca nie może zatrudnić do pracy na stanowisko kierowcy autobusu lub ciężarówki Pracownika, który nie posiada stosownego wpisu w prawie jazdy.

Kierowca ma obowiązek ukończyć kurs w ramach kwalifikacji wstępnej!

 

We Wrocławiu proponujemy różne opcje tego kursu w naszej szkole jazdy:

 1. kwalifikacja wstępna w wersji standardowej to 280 godz. szkolenia
  • część podstawowa – teoretyczna (195 godz.)
  • część specjalistyczna
   1. zajęcia teoretyczne (65 godz.)
   2. zajęcia praktyczne w ruchu drogowym (16 godz.)
   3. zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych (4 godz. lub 2 godz. na symulatorze)
 1. kwalifikacja wstępna przyspieszona obejmuje 140 godz. szkolenia
  • teoria (97 godz.)
  • część specjalistyczna
   1. zajęcia teoretyczne (33 godz.)
   2. praktyka w ruchu drogowym (8 godz.)
   3. praktyka w ramach jazdy w warunkach specjalnych (2 godz. lub 1 na symulatorze)
 1. kwalifikacja wstępna uzupełniająca to szkolenie w wymiarze 70. godz.
  • część specjalistyczna
   1. a)zajęcia teoretyczne (65 godz.)
   2. b)praktyka w ruchu drogowym (5 godz.)
 1. kwalifikacja wstępna w wersji uzupełniającej-przyspieszonej – 35 godz.
  • część specjalistyczna
   1. zajęcia teoretyczne (32,5 godz.)
   2. zajęcia praktyczne w ruchu drogowym (2,5 godz.)

Wymagania, które musi spełnić Kandydat na kurs kwalifikacji wstępnej we Wrocławiu:

 • musi przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przynajmniej przez 185 dni w roku kalendarzowym (ze względu na więzi osobiste lub zawodowe) albo studiować od co najmniej 6. miesięcy i móc przedstawić stosowne zaświadczenie
 • jeśli nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, musi mieć zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Zajęcia prowadzimy również w formie e-learningu.
Więcej informacji pod nr telefonu 71 325 00 25.

Więcej ›

Szkolenia okresowe kierowców

Szkoła jazdy Manewr zaprasza na szkolenie okresowe we Wrocławiu w dogodnym dla Kursantów terminie, również w formie e-learningu.

Celem ukończenia tego kursu jest uzyskanie wpisu kodu wspólnotowego do prawa jazdy.

Terminarz obowiązkowych wpisów do dokumentów dla kierowców wykonujących przewóz drogowy:

10 września 2009 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
– kat. D1, D do dnia 31 grudnia 1980 r.;
10 września 2010 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
– kat. C1, C do dnia 31 grudnia 1980 r.,
– kat. D1, D w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1990 r.;
10 września 2011 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
– kat. C1, C w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1995 r.,
– kat. D1, D w terminie od dnia 1 stycznia 1991 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.;
10 września 2012 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
– kat. C1, C w terminie od dnia 1 stycznia 1996 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.,
– kat. D1, D w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.;
10 września 2013 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
– kat. C1, C w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.,
– kat. D1, D w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2008 r.;
10 września 2014 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
– kat. C1, C w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2009 r.

Każdy, kto odbył szkolenie okresowe lub zdał kwalifikacje wstępną jest zobowiązany co 5 lat do odbycia szkolenia okresowego.

TERMINY SZKOLENIA OKRESOWEGO DO UZGODNIENIA

Zajęcia prowadzimy również w formie e-learningu.
Więcej informacji pod nr telefonu 71 325 00 25.

Więcej ›