Manewr - Kursy na prawo jazdy Wrocław

Prawo jazdy kategorii C1

Z myślą o kandydatach na kierowców samochodów ciężarowych, którzy nie ukończyli 21 roku życia, prowadzimy kursy na prawo jazdy kategorii C1. W tym wypadku minimalny wymagany wiek kierowcy to 18 lat, niemniej zakres uzyskanych uprawnień jest mniejszy niż w przypadku prawa jazdy kategorii C.

Ukończenie szkolenia na prawo jazdy kategorii C1 uprawnia do kierowania:

  1. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu,
  2. zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
  3. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

Prawo jazdy kategorii C1 – wiek kandydata na kierowcę:

Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi: 18 lat.

Kurs na prawo jazdy kategorii C1 – zakres godzinowy:

W kursie wymagane jest minimum 20 godz. szkolenia teoretycznego i 20 godz. praktyki.

IMG_3890