Manewr - Kursy na prawo jazdy Wrocław

Koparkoładowarki

Poniższe rozporządzenie dotyczy wszystkich typów szkoleń:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017r (Dz.U z dnia 20 stycznia 2017r., poz 134) zmieniające rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz 1263 z późn. zm.)

 

koparkoładowarki

 

PROGRAM SZKOLENIA
OPERATORÓW KLASY III
KOPAROŁADOWAREK

1.Ogólna budowa i obsługa koparoładowarek

  • Ogólna budowa i charakterystyka koparoładowarek
  • Budowa i zasada pracy układów napędowych i jezdnych stosowanych w koparkoładowarkach
  • Budowa i zasada pracy mechanizmów osprzętu koparkowego
  • Budowa i zasada pracy mechanizmów osprzętu ładowarkowego
  • Zasady bezpieczeństwa przy eksploatacji koparkoładowarek
  • Budowa i wyposażenie kabin stosowanych w koparkoładowarkach

2.Technologia robót realizowanych koparkoładowarkami

  • Ogólne wiadomości o robotach ziemnych
  • Rodzaje i podział gruntów na kategorie wg stopnia trudności ich odspajania
  • Technika pracy koparkoładowarkami
  • Technologia robót koparkoładowarkami
  • Zasady bezpieczniej pracy

3.Zajęcia praktyczne wykonywane koparkoładowarkami

  • Instruktaż wstępny
  • Instruktaż stanowiskowy
  • Wykonywanie ruchów roboczych osprzętem koparkowym bez obciążenia
  • Wykonywanie ruchów roboczych osprzętem ładowarkowym bez obciążenia
  • Jazda koparkoładowarką
  • Przygotowanie stanowiska pracy koparkoładowarką
  • Praca osprzętem koparkowym
  • Praca osprzętem ładowarkowym
  • Wykonywanie obsługi technicznej, regulacji i usuwanie drobnych usterek
  • Przygotowanie koparkoładowarki do transportu
  • Sporządzanie dokumentacji eksploatacyjnej

4.Przykładowe pytanie egzaminacyjne

Jak należy postępować z układem AWS podczas jazdy po drodze publicznej