Czy można rozpocząć kurs nauki jazdy, będąc niepełnoletnim?

Czy można rozpocząć kurs nauki jazdy, będąc niepełnoletnim?

0 przez manadmin

Zgodnie z przepisami polskiego prawa tylko osoby pełnoletnie mogą kierować samochodami czy motocyklami. Zatem dopiero po ukończeniu 18. roku życia można wsiąść do pojazdu jako kierowca. Czy istnieje jednak możliwość wzięcia udziału w kursie nauki jazdy, będąc osobą niepełnoletnią?

W jakim wieku można najwcześniej zrobić prawo jazdy?

Aby wziąć udział w kursie na prawo jazdy, a następnie zdać egzamin, trzeba spełnić pewne wymagania formalne. Bez względu na wybór kategorii, niezbędne jest orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów mechanicznych. Drugim ważnym wymogiem jest wiek. O różne kategorie można się ubiegać w różnym wieku. Najwięcej kandydatów ubiega się o kategorię B, upoważniająca do prowadzenia samochodów osobowych i motocykli. Minimalny wiek kierujących pojazdami w tym przypadku wynosi 18 lat. Jednak sam kurs można rozpocząć 3 miesiące przed osiągnięciem tego wieku, a więc będąc jeszcze osobą niepełnoletnią. Zatem kandydat, który ukończył 17 lat i 9 miesięcy może wziąć udział kursie na prawo jazdy kategorii B.

Do egzaminu na prawo jazdy kursant może przystąpić na miesiąc przed datą urodzenia. Trzeba jednak pamiętać, że nawet jeśli egzamin zostanie zdany pozytywnie, prawo jazdy można odebrać dopiero z chwilą uzyskania pełnoletniości — wtedy też można pełnoprawnie usiąść za kierownicą pojazdu.

Zatem osoba niepełnoletnia może wziąć udział w kursie na 3 miesiące przed osiągnięciem pełnoletniości, jednak prawo jazdy i możliwość kierowania pojazdami przysługuje dopiero po ukończeniu 18. roku życia.

Jakie kategorie przeznaczone są dla osób jeszcze młodszych?

Aby móc kierować samochodem czy motocyklem, trzeba cierpliwie poczekać do ukończenia 18. roku życia. Są jednak kategorie, które uprawniają do kierowania niektórymi pojazdami w wieku 16, a nawet 14 lat.

Już w wieku 14 lat można zdawać egzamin na kategorię AM. Jest to najniższa kategoria, która uprawnia do poruszania się pojazdami dwu-, trzy- i czterokołowymi z ograniczeniem prędkości do 45 km/h. Pewne ograniczenia tych pojazdów obejmują także masę i moc — czterokołowce nie mogą przekraczać masy 350 kg i mocy 4 kW dla silników elektrycznych i 50 cm3 pojemności dla silników spalinowych. W kursie można wziąć udział na 3 miesiące przed ukończeniem 14. roku życia.

Kończąc 16. rok życia, można ubiegać się o dwie kategorie: motocyklową A1 i samochodową B1. Pozwalają one na prowadzenie pojazdów określonych kategorią AM. A1 oznacza motocykle o mocy silnika nieprzekraczającej 11 kW oraz motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW. Z kolei B1 to kategoria obejmująca pojazdy samochodowe o masie własnej nieprzekraczającej 550 kg przy przewozie rzeczy lub 400 kg przy przewozie osób. Kurs można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem 16 roku życia.