Czy pracodawca ma obowiązek zapłacić za badania okresowe kierowcy?

Czy pracodawca ma obowiązek zapłacić za badania okresowe kierowcy?

0 przez manadmin

Każdy zawodowy kierowca musi odbywać regularne badania okresowe. Kierowcy, którzy nie skończyli jeszcze 60 lat, zobowiązani są do wizyt u lekarza medycyny transportu lub lekarza medycyny pracy raz na 5 lat. Pracownicy, którzy są po 60. roku życia, muszą odbywać badania częściej – co 2,5 roku.

Badania okresowe kierowców mają na celu ustalenie, czy istnieją przeciwwskazania do prowadzenia przez nich pojazdów. W trakcie wizyty lekarz wykonuje badania okulistyczne, laryngologiczne, neurologiczne i psychologiczne oraz stwierdza, czy ogólny stan zdrowia badanego nie dyskwalifikuje go do dalszej pracy w zawodzie.

Badania okresowe są wymagane dla każdego kierowcy, który nie planuje się przebranżowić. To rodzi pytanie: kto powinien zapłacić za badania okresowe? Czy obowiązek pokrycia kosztów spoczywa na pracowniku, czy na pracodawcy?

Kto pokrywa koszty badań okresowych kierowcy?

Badania okresowe kierowców to koszt około 350 złotych, w tym 150 zł za badanie psychologiczne i 200 zł za kontrolę stanu zdrowia. Teoretycznie nie jest to duża kwota, jednak zakładając, że kierowca przepracuje w zawodzie kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt lat, może uzbierać się mała fortuna. Nic dziwnego, że kierowcy nie są chętni do pokrywania kosztów badań samodzielnie. Co mówią przepisy?

Zgodnie z przepisem art. 39 ust. 1 pkt l lit. b i pkt 2 utd ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, pracodawca zobowiązany jest do skierowania kierowcy na odpowiednie badania i pokrycie ich kosztów. Zdarza się, że przedsiębiorcy chcą uchylać się przed tym obowiązkiem – w takiej sytuacji, warto przypomnieć szefowi tekst ustawy. Równocześnie nie należy zapominać, że koszty szkoleń okresowych kierowców pokrywa pracownik – pracodawca musi jedynie skierować go na odpowiednie szkolenie.

Na koniec warto dodać, że zaniedbanie badań niesie za sobą konsekwencje. Kierowca, który nie stawia się na obowiązkowych wizytach w gabinecie, może zostać ukarany przez pracodawcę upomnieniem, naganą lub nawet karą pieniężną.