Dopuszczalne limity prędkości na drodze – zmiany w przepisach

Dopuszczalne limity prędkości na drodze – zmiany w przepisach

0 przez manadmin

Rozwój komunikacji i fakt, że większość osób posiada swój własny samochód niesie ze sobą wiele korzyści. Niestety, wzrost ruchu wiąże się także z większą ilością wypadków – często tych bardzo poważnych, ponieważ śmiertelnych. Celem wielu krajów stało się więc zwiększenie bezpieczeństwa m.in. poprzez wprowadzenie dopuszczalnych limitów prędkości na drodze. Co ważne, również w Polsce wprowadzono pewne zmiany, które obowiązują każdego kierowcę. Jakie są aktualne limity prędkości? I o czym warto pamiętać? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule. 

Limity prędkości a podstawa prawna

Aby sprawdzić dopuszczalne limity prędkości, które obowiązują aktualnie na polskich, drogach warto sięgnąć do podstawy prawnej, czyli Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym, w formie, która uwzględnia zmiany wprowadzone z dniem 4 września 2021 roku. Powiedziano tam, że:

“Art.  20.  [Dopuszczalna prędkość]

  1. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym wynosi 50 km/h, z zastrzeżeniem ust. 2.
  2. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h.
  3. Prędkość dopuszczalna poza obszarem zabudowanym, z zastrzeżeniem ust. 4, wynosi w przypadku:

1) samochodu osobowego, motocykla lub samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t:

  1. a) na autostradzie – 140 km/h,
  2. b) na drodze ekspresowej dwujezdniowej – 120 km/h,
  3. c) na drodze ekspresowej jednojezdniowej oraz na drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu – 100 km/h,
  4. d) na pozostałych drogach – 90 km/h;

2) zespołu pojazdów lub pojazdu niewymienionego w pkt 1:

  1. a) na autostradzie, drodze ekspresowej lub drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu – 80 km/h,
  2. b) na pozostałych drogach – 70 km/h.”

Jakie zmiany zostały wprowadzone?

Jakie są główne zmiany, które zostały wprowadzone? Chodzi przede wszystkim o to, że pora dnia nie wpływa już na prędkość, z jaką możemy poruszać się w terenie zabudowanym. Dotychczas w porze nocnej, czyli w godzinach od dwudziestej trzeciej do piątej rano, mogliśmy osiągać prędkość do 60 km/h. Obecnie zasady te zostały zmienione, wskutek czego stała prędkość, jaką możemy osiągać, niezależnie od pory dnia, wynosi 50 km/h.

Zmiana ta, chociaż pozornie niewielka, ma duże znaczenie i wymaga często całkowitej zmiany naszych nawyków. Sytuacja ta pokazuje także, że warto śledzić aktualność przepisów prawnych, a także zmiany, które są wprowadzane. Na uwagę zasługuje fakt, że modyfikacje dotknęły nie tylko kwestię prędkości, ale także np. kwestię wysokości mandatów i liczby punktów karnych, które możemy otrzymać za wykroczenia drogowe. 

Oczywiście jeśli jesteś osobą, która dopiero zaczyna swoją przygodę z kierowaniem pojazdem, to kompleksowa wiedza zostanie Ci przekazana na kursie. Aby jednak zyskać pewność jej aktualności, zachęcamy Cię do skorzystania z naszej oferty profesjonalnych szkoleń, prowadzonych przez doświadczonych instruktorów.