E-learning prawo jazdy ? czy to dobry pomysł?

E-learning prawo jazdy ? czy to dobry pomysł?

0 przez blogadmin

Szkolenia e-learningowe stają się obecnie coraz bardziej popularne. Coraz więcej osób uczy się w ten sposób języków obcych, księgowości czy programowania. Ale czy E-learning Prawo Jazdy to na pewno dobry pomysł?

Szkolenia e-learningowe z całą pewnością są bardzo wygodną formą nauki. Uczeń może sięgnąć po materiały szkoleniowe w każdym dowolnym miejscu i czasie. Dodatkowo może stworzyć dla siebie idealne stanowisko do nauki, w którym najlepiej się czuje i najszybciej przyswaja wiedzę. W szkołach nauki jazdy zajęcia teoretyczne zwykle odbywają się zgodnie z tradycyjnymi metodami, a szkolenie e-learningowe stanowi doskonały system wspomagający. Taka forma wsparcia doskonale uzupełnia szkolenia stacjonarne.

Obecnie można zgodnie z prawem prowadzić wykłady dla przyszłych kierowców na odległość z zastosowaniem technik komputerowych i internetu. Do praktykowania takiej formy nauczania uprawnione są ośrodki szkolenia kierowców, które posiadają przede wszystkim: akredytację kuratora oświaty, osobę sprawującą nadzór pedagogiczny, instruktorów posiadających odpowiednie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń kierowców, programy szkoleniowe oraz materiały dydaktyczne.

W jaki sposób powinno być prowadzone szkolenie e-learningowe?

Ośrodki, które przeprowadzają szkolenia e-learningowe, muszą być do tego odpowiednio przygotowane. Ośrodek powinien zapewniać m.in.:

  • indywidualny identyfikator dla osoby szkolonej, który pozwoli na bezpieczne śledzenie postępów w nauce
  • przeprowadzanie zajęć w zakresie i czasie wymaganym programem szkolenia
  • zabezpieczenia przed ingerencją w kolejność prowadzonych zajęć
  • przeprowadzenie testu sprawdzającego wiedzę po każdym module tematycznym
  • możliwość kontynuowania szkolenia wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pozytywnego wyniku z testu sprawdzającego wiedzę

Te zasady sprawiają, że uczeń jest odpowiednio zmobilizowany, a przede wszystkim przygotowany do zdobywania wiedzy.

Oczywiście kursant w trakcie szkolenia e-learningowego powinien mieć do dyspozycji kontakt z instruktorem, np. przy pomocy komunikatorów internetowych. Dzięki temu może na bieżąco zgłaszać swoje problemy merytoryczne i zadawać pytania. Poza szkoleniem e-learningowym przyszły kierowca powinien również odbyć w tradycyjny sposób godzinę wykładu, godzinę ćwiczeń oraz 4 godziny ćwiczeń z zakresu udzielania pierwszej pomocy.