Jak wygląda arkusz przebiegu egzaminu na prawo jazdy?

Jak wygląda arkusz przebiegu egzaminu na prawo jazdy?

0 przez manadmin

Egzamin na prawo jazdy składa się z części teoretycznej, która przeprowadzana jest w siedzibach odpowiednich jednostek wojewódzkich, oraz z części praktycznej, która polega na wykazaniu się umiejętnościami wykonywania manewrów, prowadzenia pojazdu w ruchu drogowym. O ile część teoretyczna weryfikowana jest przez system, tak za ocenę jakości przebiegu części praktycznej odpowiada egzaminator. By nie przeoczyć żadnego ze sprawdzanych punktów, regularnie notuje je on na tzw. arkuszu przebiegu egzaminu. Zawiera on wszystkie punkty, które powinny zostać sprawdzone podczas praktycznej części egzaminu na prawo jazdy. Dotyczy to zarówno pierwszej fazy na placu manewrowym, jak również kolejnej – w ruchu drogowym.

Z czego składa się arkusz przebiegu egzaminu na prawo jazdy?

Arkusz przebiegu egzaminu podzielony jest odpowiednie na dwie fazy, podobnie jak sam egzamin. Pierwsza z nich to 12 podpunktów, zawierających umiejętności sprawdzane na placu manewrowym. Zdarza się, że są one weryfikowane dopiero w ruchu, bądź się powtarzają. Obok listy z manewrami znajdują się dwie kolumny z miejscem na oznaczenie wyniku: pozytywnego lub negatywnego. Co ważne, w kolumnie z wynikiem negatywnym znajdują się nie jedno, a dwa pola do zaznaczenia. Wynika to z tego, że zasady egzaminu zakłada jedną pomyłkę przy każdej ze sprawdzanych umiejętności.

Kolejna część arkusza zawiera zadania do wykonania w ruchu drogowym. Składa się ona z 30 podpunktów analogicznych do poprzedniej części. Pamiętajmy, że nie wszystkie z umiejętności będą sprawdzane za każdym razem. Dla przykładu: egzaminator nie będzie w stanie zweryfikować zachowania kierowcy podczas przejazdu przez torowisko w mieście, w którym nie funkcjonuje komunikacja tramwajowa.

Na samym szczycie arkusza egzaminacyjnego znajduje się sekcja z miejscem na imię i nazwisko osoby egzaminowanej, datę i godzinę egzaminu praktycznego, faktyczną godzinę rozpoczęcia i zakończenia egzaminu oraz informację o kategorii, o jaką ubiega się osoba egzaminowana. W dolnej części arkusza zaś znajduje się miejsce na ewentualne uwagi oraz podpis i pieczęć egzaminatora.