Jak wygląda egzamin teoretyczny na prawo jazdy?

1 przez clearsense

W celu podniesienia umiejętności młodych kierowców zdecydowano się na wprowadzenie zmian w egzaminie na prawo jazdy, w tym również w jego części teoretycznej. Jak teraz wygląda egzamin teoretyczny na prawo jazdy przeprowadzany w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego?

Egzamin teoretyczny składa się z dwóch części: w pierwszej z nich kandydat na kierowcę odpowiada na 20 pytań z wiedzy podstawowej, w drugiej ? na 12 pytań specjalistycznych w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy. Pytania dotyczą zagadnień o dużym, średnim i małym znaczeniu dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym i w związku z tym odpowiedzi na nie są różnie punktowane. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie minimum 68 z 74 punktów.

Pierwsza część egzaminu teoretycznego ma formę dynamiczną ? w trakcie jej trwania kandydat na kierowcę będzie oglądał filmy symulujące sytuację w ruchu drogowym, obraz zatrzyma się po dojechaniu pojazdu do skrzyżowania, natomiast na ekranie komputera wyświetli się pytanie dotyczące tego, jak powinien zachować się kierowca w konkretnej sytuacji drogowej. Czas odpowiedzi jest ograniczony, nie ma też możliwości poprawienia raz udzielonej odpowiedzi. Chodzi o to, aby ta część egzaminu jak najbardziej przypominała sytuację w normalnym ruchu drogowym, w którym kierowca też nie ma za dużo czasu na podjęcie decyzji.

Sama pula pytań też uległa zwiększeniu z 500 do 3000, co minimalizuje ryzyko, że egzaminowani wyuczą się wszystkich odpowiedzi na pamięć i przebrną przez część teoretyczną egzaminu, nie posiadając wymaganej wiedzy. W związku z tym to zmiana przemyślana i sensowna, zmuszająca przyszłych kierowców do zapoznania się z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego.