Jak zostać instruktorem nauki jazdy?

Jak zostać instruktorem nauki jazdy?

0 przez blogadmin

Wykonywanie zawodu instruktora nauki jazdy to ogromna odpowiedzialność, dlatego osoba, która myśli o takiej pracy, musi spełnić szereg wymogów formalnych, a ponadto powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje psychofizyczne.

Kandydat na instruktora nauki jazdy musi mieć co najmniej 3-letnie uprawnienie do kierowania pojazdami danego typu. Ponadto nie może być karany za przestępstwo lub wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Następnie musi przejść badania, na podstawie których otrzyma orzeczenie lekarskie potwierdzające wymagany stan zdrowia i predyspozycje psychiczne.

Dopiero wówczas przyszły instruktor może przystąpić do kursu kwalifikacyjnego w jednostce upoważnionej przez wojewodę. Takie kursy prowadzone są w wybranych szkołach jazdy. Na początku szkolenia kandydat przystępuje do egzaminu kwalifikacyjnego ze znajomości przepisów ruchu drogowego i techniki kierowania pojazdem. Same zajęcia kursowe składają się z różnego typu zajęć teoretycznych (metodyka nauczania, psychologia, technika kierowania i obsługa pojazdu), a także z praktyki instruktorskiej. Osoba, która pomyślnie ukończy szkolenie, zostanie wpisana do ewidencji instruktorów oraz otrzyma od starosty numer uprawnień i legitymację instruktora.

Jednak do pracy w zawodzie instruktora nie wystarczy znajomość przepisów i metod prowadzenia pojazdu. Dobry instruktor musi posiadać też odpowiednie cechy charakteru ?najlepiej, żeby była to osoba spokojna, opanowana, z talentem pedagogicznym. W końcu umiejętność pracy z kursantem to podstawa sukcesów w tym zawodzie.