Jak zostać operatorem spycharki?

Jak zostać operatorem spycharki?

0 przez manadmin

Chcesz zostać operatorem maszyn budowlanych? Jeśli Twoja odpowiedź jest twierdząca, musisz wiedzieć, że wiąże się to z koniecznością ukończenia specjalistycznych kursów, które potwierdzą Twoje kwalifikacje w obsłudze konkretnej maszyny. Wśród takich kursów wymienia się np. kurs na operatora spycharki. By móc w bezpieczny i legalny sposób korzystać z tego urządzenia, należy ukończyć kurs i zdać egzamin państwowy z teorii i praktyki. Dopiero uzyskanie pozytywnego wyniku uprawnia do prowadzenia spycharki, czego potwierdzeniem jest wpis Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w książce operatora maszyn roboczych. Jak przebiega kurs na operatora spycharki i co obejmuje egzamin? Przeczytaj o tym w dalszej części artykułu.

Kto może zapisać się na kurs na operatora spycharki?

Na kurs na operatora spycharki może zapisać się każda pełnoletnia osoba, która ma przynajmniej wykształcenie podstawowe. Nie potrzeba mieć zdanej matury ani ukończonych dodatkowych szkoleń. W przypadku poruszania się spycharką po drogach publicznych należy mieć też prawo jazdy kategorii B, C lub T. Ponadto ważne jest to, by kursant nie miał ku temu żadnych przeciwwskazań zdrowotnych. Musi więc wykazać się dobrym stanem zdrowia, a przede wszystkim dobrą koordynacją ruchowo-wzrokową. Wady wzroku, kręgosłupa lub inne dysfunkcje utrudniające poruszanie się mogą stanowić przeszkodę do wykonywania tego zawodu. Co ważne, osoba, która chce zapisać się na kurs, musi również wyróżniać się odpowiedzialnością, uważnością i starannością. Atutem jest także dobry refleks oraz wyobraźnia przestrzenna.

Jak przebiega kurs na operatora spycharki?

Kurs obsługi spycharki dotyczy szkoleń klasy III i I. Z tym że warunkiem przystąpienia do kursu klasy I jest ukończenie kursu klasy III. Program szkoleń w obu przypadkach dzieli się na dwie części – teoretyczną i praktyczną. Ukończenie każdej z nich wieńczy zdanie państwowego egzaminu. Cały kurs obejmuje ponad 100 godzin nauki. Liczba godzin przeznaczona na zajęcia praktyczne zależy od  liczby kursantów, z reguły jest to 50 godzin. Zagadnienia teoretyczne na kursie III klasy dotyczą: ogólnej budowy i obsługi spycharek oraz podstawowej wiedzy z zakresu technologii robót realizowanych spycharkami. W przypadku kursu I klasy teoria odnosi się do zagadnień z zakresu rozwiązań konstrukcyjnych proekologicznych oraz zwiększających efektywność pracy w spycharkach, oraz poszerzenie wiedzy z zakresu technologii robót realizowanych spycharkami.

Program części praktycznej w naszej szkole nauki jazdy Manewr na kursie klasy III obejmuje: instruktaż ogólny i stanowiskowy, jazdę spycharką, wykonywanie manewrów bez obciążenia, przygotowywanie stanowiska roboczego, obsługę techniczną, przygotowywanie spycharki do transportu oraz sporządzanie dokumentacji eksploatacyjnej. W przypadku kursu klasy I zajęcia praktyczne także dotyczą: instruktażu wstępnego i stanowiskowego, obsługi technicznej, przygotowywania stanowiska pracy i sporządzania dokumentacji eksploatacyjnej, a ponadto poszerzają umiejętności z zakresu pracy z maszyną przy różnorodnych zastosowaniach. Celem tego kursu jest poszerzenie uprawnień oraz uzyskanie zezwolenia na nieograniczone korzystanie ze spycharki potwierdzone świadectwem ukończenia szkolenia.