Jak zostać zawodowym kierowcą?

Jak zostać zawodowym kierowcą?

0 przez blogadmin

Szkolenie kierowców zawodowych to proces wieloetapowy. Pierwszym krokiem jest uzyskanie prawa jazdy kategorii B. To ? obok ukończonego 21. roku życia ? jeden z dwóch warunków pozwalających na przystąpienie do kursu nauki jazdy kategorii C, dającego uprawnienia do kierowania samochodami ciężarowymi.

Kandydat, który zaliczył egzamin na prawo jazdy kategorii C, może przystąpić do kursu na prawo jazdy kategorii C+E i tym samym starać się o uprawnienia do prowadzenia ciężarówek z przyczepą.

Osoby, które posiadają prawa jazdy wymienionych kategorii, mogą następnie ubiegać się o Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej. W tym celu należy przejść kurs kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, a dzięki tym szkoleniom można zdobyć uprawienia w zakresie przewozu rzeczy. Dopiero w momencie uzyskania Świadectwa Kwalifikacji, dana osoba staje się pełnoprawnym kierowcą zawodowym. Uprawienia te wydawane są na 5 lat, a po ich upłynięciu kierowcy muszą odbyć szkolenia okresowe.