Jakie cechy powinien posiadać dobry instruktor nauki jazdy?

Jakie cechy powinien posiadać dobry instruktor nauki jazdy?

0 przez manadmin

Doskonała znajomość przepisów ruchu drogowego i umiejętność prowadzenia samochodu to tylko niektóre z wymagań wobec instruktorów nauki jazdy. Równie ważna jest umiejętność  przekazywania wiedzy kursantom. Jakie cechy powinien mieć dobry instruktor nauki jazdy? Zapraszamy do wpisu.

Cierpliwość, opanowanie i wyrozumiałość

Dla osób, które dotychczas nie miały styczności z motoryzacją, sama myśl o prowadzeniu samochodu może być dużym stresem. Dobry instruktor nauki jazdy powinien być autorytetem dla kursanta ? wymagającym, jednak w żadnym wypadku niedającym się ponieść emocjom. Zadaniem instruktora jest cierpliwe tłumaczenie poszczególnych zagadnień związanych z kierowaniem pojazdem oraz przepisami ruchu drogowego, a także utrwalanie dobrych i eliminowanie złych nawyków. Wyrozumiałość, opanowanie i cierpliwość to jedne z najważniejszych predyspozycji do wykonywania zawodu instruktora nauki jazdy.

Komunikatywność i pedagogiczne podejście

Równie ważną cechą dobrego instruktora jest komunikatywność. Instruktor powinien być pewny siebie, wzbudzać zaufanie, a jednocześnie potrafić nawiązać kontakt z kursantami. Ponieważ  na kursy prawa jazdy zapisują się osoby o różnym charakterze i o różnych predyspozycjach do prowadzenia samochodu, niezwykle ważne jest pedagogiczne podejście i traktowanie każdego kursanta indywidualnie. Cenną umiejętnością jest umiejętność przekazywania wiedzy w taki sposób, by zachęcić kursanta do jej pogłębiania.

Uprawnienia

Oprócz wymienionych wyżej cech, instruktor nauki jazdy musi mieć uprawnienia do wykonywania tego zawodu. Aby je uzyskać, należy posiadać prawo jazdy odpowiedniej kategorii od co najmniej 2 lat, ukończyć kurs instruktorski oraz pozytywnie zaliczyć egzamin państwowy. Wymagane jest również orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do bycia instruktorem od lekarza uprawnionego do badania kandydatów na kierowców oraz orzeczenie od psychologa. W Szkole Jazdy Manewr pracują wyłącznie wykwalifikowani instruktorzy z wieloletnim doświadczeniem i doskonałym przygotowaniem teoretycznym oraz praktycznym.