Jakie standardy musi spełniać plac manewrowy do nauki jazdy?

Jakie standardy musi spełniać plac manewrowy do nauki jazdy?

0 przez manadmin

Plac manewrowy jest jednym z najważniejszych miejsc w trakcie kursu na prawo jazdy. To właśnie tam kursanci uczą się parkowania na kopercie, jazdy po łuku zarówno przodem, jak i tyłem. Warto pamiętać, że wyłącznie przechodząc praktyczną część egzaminacyjną na placu manewrowym, można wyjechać na dalszą część egzaminu odbywającą się na ulicach miasta. Niezależnie od kategorii prawa jazdy, plac manewrowy powinien być odpowiednio zaprojektowany, aby zapewniać odpowiednie przygotowanie do egzaminu.

Jakie są najważniejsze warunki, które musi spełnić plac manewrowy do nauki jazdy?

Warto wiedzieć, że szkoły oferujące naukę jazdy muszą mieć odpowiednie zaplecze zarówno jeżeli chodzi o teoretyczne, jak i praktyczne szkolenie kursantów. Zgodnie z zasadami plac manewrowy musi być utwardzony. Jego powierzchnia może być wykonana z kostki brukowej, betonu lub asfaltu. Co ważne, plac manewrowy powinien być wyłączony z ruchu dla pojazdów innych niżeli te przeznaczone do nauki jazdy.

Na placu powinna być możliwość wykonania wszystkich zadań, których można spodziewać się na placu manewrowym podczas egzaminu państwowego. Wyjątkiem jest jedynie ruszanie na wzniesieniu. Nie bez znaczenia jest również powierzchnia placu – w przypadku szkoleń na prawo jazdy w kategorii A, A1, B i B1 plac manewrowy nie powinien mieć powierzchni mniejszej niż 120 m2. W przypadku kursu na prawo jazdy w kategorii C, C1, D, D1, B+E, C+E, D+E, C1+E, D1+E lub T plac musi mieć powierzchnię co najmniej 180 m2. W przypadku tych kategorii powinien być również wyposażony w pachołki oraz tyczki, których łączna wysokość wynosi minimum 2m.

Jeżeli na placu manewrowym ma jednocześnie ćwiczyć więcej niż jedna osoba, powinien on być zwiększony o 50 m2 na poczet każdego kolejnego kursanta ćwiczącego na placu, jeżeli zdaje on egzamin na pojazdy z pierwszej grupy, lub o 100 m2 w przypadku drugiej grupy. Na przestrzeni przeznaczonej do ćwiczeń powinny zostać oznaczone odpowiednie stanowiska do ćwiczeń. Bardzo ważne jest również to, aby wielkość łuku na placu manewrowym była zgodna z tym znajdującym się na placu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, po którym kursanci poruszają się podczas egzaminu państwowego.