Jak konkretnie wygląda szkolenie na prawo jazdy kategorii B?

Jak konkretnie wygląda szkolenie na prawo jazdy kategorii B?

0 przez manadmin

Każdy kursant musi obowiązkowo odbyć zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne, aby podejść do egzaminu państwowego. Dowiedz się, jak wygląda szkolenie.

 

Kursy dla kierowców ? kategoria B

 

Kurs na prawo jazdy kategorii B jest bardzo popularny. Uczestniczą w nim osoby pełnoletnie, które obowiązkowo biorą udział w dwóch częściach kursu ? teoretycznej i praktycznej. Jak konkretnie wygląda szkolenie? Do prowadzenia jakich pojazdów uprawnia zdobycie prawo jazdy kategorii B? Dowiedz się więcej o zasadach zdawania egzaminu państwowego i uprawnieniach dla posiadacza tego rodzaju prawa jazdy.

 

Prawo jazdy kat. B: dla kogo kurs i jakie daje on uprawnienia?

 

Aby uzyskać prawo jazdy kategorii B, należy odbyć kurs oraz pozytywnie zdać egzamin państwowy. Według polskiego prawa minimalny wiek uprawniający do uzyskania prawa jazdy to 18 lat. Dlatego też kurs na prawo jazdy kategorii B może rozpocząć każda osoba pełnoletnia oraz osoby na 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku. Niepełnoletni kursant może podejść do egzaminu państwowego na miesiąc przed ukończeniem 18 roku życia. Jeśli zda go pozytywnie, prawo jazdy otrzyma w dniu urodzin. Po uzyskaniu tego typu prawa jazdy można poruszać się legalnie pojazdami samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t (nie dotyczy to autobusu i motocykla), zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa powyżej oraz z przyczepy lekkiej lub innej, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4.250 kg, a także pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

 

Jak wygląda kurs prawa jazdy kategorii B?

 

Kurs na prawo jazdy kategorii B składa się z dwóch części: pierwszej ? teoretycznej i drugiej ? praktycznej. Pierwsza część kursu trwa minimum 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia teoretyczne mają formę wykładów (czasami również ćwiczeń) i umożliwiają poznanie zasad kierowania samochodem, a także poruszania się w ruchu drogowym. Ponadto, dzięki nim kursant zapoznaje się z obowiązkami i prawami kierowcy. W tej części osoba uczestnicząca w kursie kategorii B ma również zajęcia z pierwszej pomocy. Oprócz zajęć standardowych, niektóre ośrodki mają w ofercie odbycie tej części kursu np. w formie przyśpieszonej (weekendowej) lub niestacjonarnie, poprzez platformy internetowe. Po tej części szkoły nauki jazdy zazwyczaj przeprowadzają wewnętrzny egzamin teoretyczny (nie zawsze jest on wiążący). Następnie kursant może podejść do praktycznej części kursu, która trwa 30 godzin zegarowych. ? Te lekcje budzą najwięcej emocji, gdyż kursant prowadzi specjalnie dostosowany samochód tzw. elkę pod okiem instruktora siedzącego obok. Zajęcia rozpoczynają się zazwyczaj na placu manewrowym i wraz z nabywaniem umiejętności kursant porusza się w drogach miejskich ? podkreśla specjalista ze Szkoły Nauki Jazdy MANEWR z Wrocławia. Po odbyciu kursu, uzyskaniu pozytywnej opinii lekarza tzn. stwierdzenia braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów możliwe jest zapisanie się do WORD-u na egzamin państwowy teoretyczny i praktyczny.