Kto może przewozić materiały niebezpieczne?

Kto może przewozić materiały niebezpieczne?

0 przez manadmin

Materiały niebezpieczne to przedmioty lub substancje, z którymi należy prawidłowo postępować, gdyż mogą zagrażać zdrowiu i życiu ludzi, a także zwierzętom i środowisku naturalnemu. Z tego też powodu, kierowcy, którzy chcą zajmować się przewozem materiałów niebezpiecznych, muszą mieć stosowne kwalifikacje i uprawnienia.

Jakie uprawnienia musi mieć kierowca przewożący materiały niebezpieczne?

Kwestie związane z przewozem materiałów niebezpiecznych regulowane są przede wszystkim przez ADR — Umowę europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. To właśnie ona systematyzuje transport tego rodzaju ładunków, a także odnosi się do kwalifikacji i uprawnień, jakie powinien posiadać kierowca odpowiedzialny za ich przewóz.

Zgodnie z Ustawą ADR kierowca przewożący towary niebezpieczne musi posiadać zaświadczenie ADR, które potwierdza spełnienie niezbędnych wymogów, a więc:

 • ukończony 21. rok życia,
 • odbycie odpowiedniego szkolenia ADR,
 • zdanie egzaminy ADR.

Szkolenia dla kierowców ADR

Nasza szkoła nauki jazdy organizuje kursy ADR w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych, które dzielą się na kursy początkowe i doskonalące.

Kursy dokształcające początkowe obejmują:

 • kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas (min. 18 godzin lekcyjnych);
 • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach (min. 14 godzin lekcyjnych);
 • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 (min. 8 godzin lekcyjnych);
 • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 (min. 8 godzin lekcyjnych).

Kursy dokształcające doskonalące obejmują:

 • kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas (min. 14 godzin lekcyjnych);
 • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach (min. 6 godzin lekcyjnych);
 • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 (min. 5 godzin lekcyjnych);
 • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 (min. 5 godzin lekcyjnych).