Kwalifikacja wstępna dla kierowców

1 przez sfatllc.com

Co warto wiedzieć?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 01 kwietnia 2010 roku w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy ( Dz. U. z 2010 nr 53 poz. 314 ):

Każdy kto chce wykonywać zawód kierowcy w kategoriach prawa jazdy C1, C, C1+E, C+E, oraz D1, D, D1+E, D+E musi ukończyć kwalifikację wstępną lub szkolenie okresowe dla danej kategorii.

Jeżeli posiada się: prawo jazdy kat. D otrzymane po 10 września 2008 r. i prawo jazdy kat. C otrzymane po 10 września 2009 r. to nie uprawniają one do wykonywania zawodu kierowcy. Pracodawca nie może zatrudnić do pracy na stanowisko kierowcy autobusu lub ciężarówki Pracownika, który nie posiada stosownego wpisu w prawie jazdy.

Kierowca ma obowiązek ukończyć kurs w ramach kwalifikacji wstępnej!

Kwalifikacja wstępna kierowców – rodzaje kursów

We Wrocławiu proponujemy różne opcje tego kursu w naszej szkole jazdy:

 1. kwalifikacja wstępna w wersji standardowej to 280 godz. szkolenia
  • część podstawowa ? teoretyczna (195 godz.)
  • część specjalistyczna
   1. zajęcia teoretyczne (65 godz.)
   2. zajęcia praktyczne w ruchu drogowym (16 godz.)
   3. zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych (4 godz. lub 2 godz. na symulatorze)
 1. kwalifikacja wstępna przyspieszona obejmuje 140 godz. szkolenia
  • teoria (97 godz.)
  • część specjalistyczna
   1. zajęcia teoretyczne (33 godz.)
   2. praktyka w ruchu drogowym (8 godz.)
   3. praktyka w ramach jazdy w warunkach specjalnych (2 godz. lub 1 na symulatorze)
 1. kwalifikacja wstępna uzupełniająca to szkolenie w wymiarze 70. godz.
  • część specjalistyczna
   1. a)zajęcia teoretyczne (65 godz.)
   2. b)praktyka w ruchu drogowym (5 godz.)
 1. kwalifikacja wstępna w wersji uzupełniającej-przyspieszonej ? 35 godz.
  • część specjalistyczna
   1. zajęcia teoretyczne (32,5 godz.)
   2. zajęcia praktyczne w ruchu drogowym (2,5 godz.)

Wymagania, które musi spełnić Kandydat na kurs kwalifikacji wstępnej we Wrocławiu:

 • musi przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przynajmniej przez 185 dni w roku kalendarzowym (ze względu na więzi osobiste lub zawodowe) albo studiować od co najmniej 6. miesięcy i móc przedstawić stosowne zaświadczenie
 • jeśli nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, musi mieć zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Zajęcia prowadzimy również w formie e-learningu.
Więcej informacji pod nr telefonu 71 325 00 25.