Montażysta rusztowań metalowych

Poniższe rozporządzenie dotyczy wszystkich typów szkoleń:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017r (Dz.U z dnia 20 stycznia 2017r., poz 134) zmieniające rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz 1263 z późn. zm.)

 

Montażysta rusztowań metalowych

 

PROGRAM SZKOLENIA
MONTAŻYSTÓW RUSZTOWAŃ BUDOWLANO ? MONTAŻOWYCH METALOWYCH

1.Bezpieczeństwo i higiena pracy

 • Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p. poż.
 • Zasady bezpieczeństwa przy montażu, demontażu oraz użytkowaniu rusztowania

2.Użytkowanie eksploatacyjne

 • Dokumentacja techniczna
 • Użytkowanie rusztowań budowlano ? montażowych metalowych

3.Budowa rusztowań budowlano ? montażowych metalowych

 • Ogólna charakterystyka rusztowań budowlano ? montażowych metalowych
 • Konstrukcje rusztowań budowlano ? montażowych z rur stalowych
 • Konstrukcje rusztowań budowlano ? montażowych systemowych

4.Technologia montażu i demontażu rusztowań budowlano ? montażowych metalowych

 • Prace przygotowawcze do montażu rusztowań
 • technologia montażu i demontażu rusztowań
 • Warunki odbioru i przekazania rusztowania do użytkowania

5.Zajęcia praktyczne

 • Instruktaż wstępny
 • Prace przygotowawcze
 • Montaż rusztowania
 • Kontrola stanu technicznego rusztowania
 • Demontaż rusztowania

6.Przykładowe pytanie egzaminacyjne

Wymień rodzaje przeglądów technicznych rusztowania