Na ile lat jest wydawane prawo jazdy?

Na ile lat jest wydawane prawo jazdy?

0 przez manadmin

Posiadanie prawa jazdy to dla wielu osób symbol wolności i niezależności. Mając uprawnienia do prowadzenia pojazdu, nie trzeba prosić bliskich o podwózkę ani korzystać z publicznej komunikacji. Nic dziwnego, że niemalże każda młoda osoba po ukończeniu 18 roku życia zapisuje się na kurs prawa jazdy. Po zdaniu egzaminów otrzymuje się upragniony dokument, który uprawnia do bycia kierowcą przez określony czas.

I choć, jeszcze niedawno prawo jazdy wydawane było bezterminowo, teraz trzeba pamiętać o czasie ważności tego dokumentu. Warto wiedzieć, na jak długo wydawane jest prawo jazdy oraz co trzeba zrobić, by przedłużyć jego termin.

Jak długo ważny jest dokument prawa jazdy?

Dokument prawa jazdy wydawany jest na 15 lat. Takie uprawnienia uzyskują wszyscy ci, którzy zakończyli kurs prawa jazdy zdanymi egzaminami (teoretycznym i praktycznym) oraz dostarczyli do wydziału komunikacji zaświadczenie lekarskie potwierdzające, iż stan zdrowia nie wyklucza wykonywania tej czynności. W niektórych przypadkach jednak okres ważności dokumentu może zostać skrócony ze względu na pojawiające się przeciwwskazania zdrowotne. Jednym z nich jest np. postępująca wada wzroku, która stanowi poważne ograniczenie dla kierowców. W przypadku zawodowych kierowców z kolei termin ważności dokumentu jest jeszcze krótszy. Wynosi on jedynie 5 lat, a jego przedłużenie każdorazowo wiąże się z koniecznością posiadania zaświadczeń lekarskich i psychologicznych, potwierdzających brak przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu.

Co należy zrobić, by przedłużyć ważność dokumentu?

Po upływie określonego terminu kierowcy, którzy chcą przedłużyć swoje uprawnienia, nie muszą ponownie przystępować do egzaminu. Są oni jedynie zobowiązani do złożenia stosownego wniosku w wydziale komunikacji o wydanie nowego prawa jazdy, dostarczenia nowej fotografii i uiszczenia odpowiedniej opłaty za dokument. Ci, których dokument został wydany w skróconym terminie ważności, muszą dodatkowo ponownie przejść badania lekarskie potwierdzające ich zdolność do bezpiecznego prowadzenia pojazdu. W  przypadku nieprzedłużenia terminu ważności, dokument w świetle prawa przestaje mieć znaczenie, stając się niejako dowodem na brak uprawnień. Kierowanie pojazdem bez uprawnień z kolei jest karane mandatami, nawet w wysokości 5000 złotych.