Nagłe przerwanie egzaminu

Nagłe przerwanie egzaminu

2 przez blogadmin

Przejazd przez miasto

Podczas praktycznego egzaminu na prawo jazdy  egzaminator jest bardzo drobiazgowy. Analizuje sposoby wykonywania manewrów, zachowanie kursanta wobec innych użytkowników ruchu, reakcję na potencjalne zagrożenia, kulturę jazdy, a także poziom panowania nad pojazdem. Po odbyciu jazdy próbnej odbywa krótką rozmowę z kursantem, a następnie podejmuje decyzję o wyniku egzaminu. Zdarzają się jednak sytuacje, w których egzaminator przerywa egzamin w trakcie jego trwania.

Potencjalny pirat

Jednym z najczęstszych powodów przerwania egzaminu jest popełnienie rażącego błędu przez kursanta. Jeśli kandydat na kierowcę stworzy niebezpieczną sytuację i stanie się zagrożeniem dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, egzaminator jest zobowiązany do przerwania egzaminu i przejęcia władzy nad samochodem. Do najczęstszych błędów zalicza się wymuszenie pierwszeństwa, zignorowanie sygnału świetlnego i znaków drogowych oraz przekroczenie prędkości.

Przyczyną przerwania egzaminu może być również dwukrotne nieprawidłowe wykonanie zadania sprawdzającego. Jeśli kandydat nie potrafi zrealizować poleceń egzaminatora, ten może przerwać egzamin.

Zdarza się, że kandydat na kierowcę nie ma zadatków na potencjalnego pirata drogowego, zna przepisy i wykonuje polecenia egzaminatora, jednak ten i tak przerywa egzamin. Powodem może być nieumiejętność panowania nad samochodem. Jeśli egzaminowany jest wystraszony, zdenerwowany i nerwowo wykonuje ruchy, wtedy nieświadomie może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu.