Planowane zmiany dla młodych kierowców!

Planowane zmiany dla młodych kierowców!

0 przez manadmin

Już w czerwcu planowane są zmiany dotyczące młodych kierowców na polskich drogach. Ze względu na liczne pytania postanowiliśmy przedstawić najistotniejsze zmiany:

  • Dwuletni okres próbny
  • Obowiązkowy dodatkowy kurs teoretyczny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego
  • Obowiązkowe praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym
  • Obowiązek oznakowania pojazdu, którym się kieruje “zielonym listkiem”
  • Obniżone limity dozwolonej prędkości na drogach różnego typu
  • Zakaz pracy w charakterze kierowcy
  • Zakaz osobistego wykonywania działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu pojazdem
  • Dwuletnie jakiekolwiek wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji stwierdzone przynajmniej mandatem lub wyrokiem sądu skutkować będzie wydłużeniem dwuletniego okresu próbnego o kolejne dwa lata
  • Znaczące zmiany dotyczące redukcji punktów oraz karania kierowców za przekroczenie dozwolonego limitu punktów karnych.

Planowane zmiany dla młodych kierowców!