Prawo jazdy 2017

Prawo jazdy 2017

0 przez blogadmin

Zmiany przepisów

W styczniu 2016 roku wdrożono zmiany w przepisach drogowych. Modernizacja zakłada wprowadzenie tymczasowego dokumentu dla kierowców. Świeżo upieczeni kierowcy zobowiązani będą do udziału w kursach uzupełniających i przestrzeganiu dodatkowych przepisów.

Zmiany wprowadzono w styczniu 2016 roku, jednak obowiązywać będą dopiero od stycznia 2017, gdyż Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców miała poważne opóźnienia, z powodu braku specjalistycznej infrastruktury i ośrodków szkoleniowych dla kierowców w paru województwach.

 

Tymczasowe prawko

Zmiany dotkną głównie kierowców, którzy zdali egzamin na prawo jazdy kategorii B. Wraz z nastaniem 2017 roku kierowcy otrzymają tymczasowe prawo jazdy, nakładające dwuletni okres próbny. W ciągu 8 miesięcy, od czasu uzyskania prawa jazdy, świeżo upieczeni kierowcy będą zobowiązani do zapisania się na dodatkowe kursy dokształcające. Szkolenia organizowane w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego będą miały na celu utrwalenie wiedzy z zakresy zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz udoskonalenie techniki prowadzenia pojazdu.

Na młodych kierowców nałożone zostaną również dodatkowe limity prędkości. Nie będą mogli przekraczać granicy 50 km/godz. na terenie zabudowanym, 80 km/godz. poza terenem zabudowanym oraz 100 km/godz. na autostradzie i drodze ekspresowej. Ponadto objęci zostaną zakazem prowadzenia działalności gospodarczej związanej z prowadzeniem auta oraz podejmowania pracy jako kierowca. Ograniczenia te obowiązywać będą przez pierwszych 8 miesięcy, od daty uzyskania prawa jazdy.

Kierowców, którzy nie dostosują się do nowych norm, spotkają dotkliwe kary. Jeśli w okresie próbnym przewoźnik popełni dwa wykroczenia drogowe typu mandat karny lub prawomocny wyrok sądowy, jego okres próbny zostanie wydłużony. W przypadku trzech wykroczeń, uczestnik ruchu drogowego utraci prawo jazdy.