Prawo jazdy 2020. Przewidywane zmiany i nowości w przepisach

Prawo jazdy 2020. Przewidywane zmiany i nowości w przepisach

0 przez manadmin

Nowe przepisy dotyczące egzaminów na prawo jazdy zostały uchwalone w lipcu 2019 roku. Część z nich weszła  już w życie, część zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku. Na jakie zmiany musimy się przygotować? Zapraszamy do wpisu.

Zmiany dotyczące pracy egzaminatora na prawo jazdy

Według nowych przepisów egzaminator będzie mógł przeprowadzić maksymalnie 9 egzaminów praktycznych na kategorię B w ciągu dnia oraz  nie więcej niż jeden egzamin na godzinę. Dzięki tej regulacji egzaminatorzy będą mogli poświęcić więcej czasu na obiektywną ocenę umiejętności kandydata na kierowcę. Dotychczas wymagania co ilości przeprowadzanych egzaminów były narzucane przez pracodawcę, czyli WORD. W myśl nowych przepisów egzaminatorzy będą zatrudniani nie przez Ośrodek, a przez województwa.

Wyznaczanie konkretnych godzin egzaminów

Kończąc kurs na prawo jazdy i zapisując się na egzamin państwowy, nie wiedzieliśmy, o której godzinie go rozpoczniemy. W praktyce oznaczało to stratę wielu godzin oraz dodatkowy stres w oczekiwaniu na egzamin. Od 1  stycznia 2020 roku, WORD-y mają wprowadzić konkretne godziny egzaminów zarówno teoretycznych, jak i praktycznych. Bez zmian pozostają natomiast ich ceny.

Cyfrowe prawo jazdy

Od 1 października 2018 roku kierowcy nie muszą mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia ważności polisy OC. Informacje o samochodzie i ubezpieczeniu znajdują się bowiem w bazie CEPiK. Obowiązkowe jest natomiast okazanie dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu. Jeśli nie mamy przy sobie prawa jazdy, musimy liczyć się z mandatem. Nowością, która ma zostać wprowadzona w 2020 roku, jest cyfrowe prawo jazdy. Mając zainstalowaną na smartfonie aplikację mObywatel będziemy mieli dostęp do najważniejszych dokumentów, w tym także prawa jazdy w formie elektronicznej. Dzięki zmianom w przepisach nie będzie konieczne posiadanie przy sobie plastikowego dokumentu.

Omówione wyżej zmiany mają na celu usprawnienie pracy egzaminatorów oraz WORD-ów, a także dostosowanie przepisów do aktualnych możliwości systemów informatycznych. Ponadto, dzięki nowym regulacjom, dochody z przeprowadzonych egzaminów nie będą trafiały do kas WORD-ów, lecz do budżetu państwa, co w zamyśle ustawodawcy ma przyczynić się do zwiększenia zdawalności.