Różnice między wypadkiem a kolizją drogową

Różnice między wypadkiem a kolizją drogową

0 przez manadmin

Prowadzenie samochodu wiąże się z pewnym ryzykiem, a mniejsze lub większe stłuczki mogą mieć miejsce praktycznie wszędzie. Niekiedy wynikają one z naszej nieuwagi, innym razem ponosimy konsekwencje nieodpowiedzialności kogoś innego. Opowiadając o swoich przeżyciach często używamy zamiennie określeń “wypadek” i “kolizja”. Jednak mało kto wie, że terminologia ta nie jest poprawna, a podane słowa nie są synonimami. Co więc je różni? Co oznacza każdy z tych terminów? I o czym warto pamiętać w zależności od tego, czy miejsce miał wypadek, czy kolizja? Poznajmy odpowiedzi na te pytania.

Ustawowe definicje 

Zgodnie z Prawem o ruchu drogowym (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 128) wypadek to „zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni”.

A czym jest kolizja? Wobec obowiązujących przepisów jest to „zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem są straty materialne lub też jeden z uczestników doznał obrażeń ciała powodujących naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające mniej niż 7 dni”. Co więc oznacza to w praktyce?

Różnice w zdarzeniu

Powyższe definicje ukazują więc podstawowe różnice między omawianymi terminami. Wypadek drogowy jest sytuacją bardzo poważną, gdzie w wyniku zderzenia dwóch lub więcej pojazdów uczestnik (uczestnicy) doznają znacznych obrażeń, a nawet ponoszą śmierć. Dodatkowo zgon nie musi nastąpić bezpośrednio na miejscu zdarzenia. Do bezpośrednich skutków wypadku drogowego należy także śmierć osoby poszkodowanej w szpitalu z powodu doznanych obrażeń.

Z kolei kolizja oznacza zdarzenie, w wyniku którego doszło do strat materialnych, w tym do uszkodzenia pojazdów. Jej skutkiem może być także naruszenie ciała jednego lub kilku uczestników w stopniu lekkim, bo trwającym mniej niż siedem dni. Na skutek kolizji nikt nie ponosi śmierci.  

Odpowiedzialność karna

Rozróżnienie między kolizją a wypadkiem jest bardzo ważne, ponieważ czyny te podlegają innej kwalifikacji karnej. Jeśli chodzi wypadek, to pod uwagę brana jest jego szkodliwość. Przepisy mówią, że osoba, która naruszyła zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym i spowodowała tym samym wypadek, w którym inna osoba odniosła średni lub lekki uszczerbek na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. Kara zwiększa się jeśli osoba poszkodowana poniosła bardzo poważne obrażenia lub zmarła. Sprawca zdarzenia podlega wtedy karze pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do ośmiu lat.

Jak sytuacja przedstawia się w przypadku kolizji? Powołać można się, chociażby na Kodeks wykroczeń, a w szczególności na art. 86 § 1, gdzie powiedziano: “Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny”. Wysokość grzywny ustalana jest indywidualnie, jednak kwota musi mieścić się w widełkach od 20 do 500 zł.  

Czy trzeba wezwać policję?

Ważne jest także to, czy konieczne staje się wezwanie policji. Ponieważ, jak wykazaliśmy, kolizja jest sytuacją małej wagi, w większości przypadków nie jest to konieczne. Jeśli żaden uczestnik zdarzenia nie doznał obrażeń, należy jedynie spisać oświadczenie, niezbędne do otrzymania odszkodowania. Należy też pamiętać o szybkim usunięciu pojazdów z jezdni, tak by nie stanowiły zagrożenia dla innych uczestników ruchu. Z kolei jeśli sprawca jest osobą pod wpływem alkoholu lub gdy nie ma on aktualnego prawa jazdy, należy wezwać odpowiednie służby. 

Wypadek to o wiele poważniejsza sytuacja, która wymaga interwencji policji. Jest to konieczne zwłaszcza wtedy, gdy w wyniku zdarzenia któryś z uczestników doznał poważnych obrażeń lub – co gorsza – poniósł śmierć. Wezwanie służb jest konieczne, ponieważ zachodzi potrzeba wyjaśnienia sytuacji i zebrania niezbędnych dowodów. Bardzo ważne jest także to, by nie przestawiać aut i zabezpieczyć miejsce wypadku w najlepszy możliwy sposób m.in. poprzez włączenie świateł awaryjnych, czy rozstawienie trójkątów.  

Jak uzyskać odszkodowanie?

Okazuje się, ze rodzaj zdarzenia ma znaczenie także podczas uzyskiwania odszkodowania. Mniejsze stłuczki, czyli kolizje uprawniają nas do skorzystania z tzw. bezpośredniej likwidacji szkody (BLS). Dzięki tej opcji możliwe staje się szybkie zgłoszenie szkody do firmy ubezpieczeniowej, w której posiadamy OC. Zakład wypłaca stosowne odszkodowanie, a w późniejszym terminie samodzielnie rozlicza się z ubezpieczycielem sprawcy kolizji. Warto jednak pamiętać, że jeśli wartość zniszczeń pojazdu znacznie przekracza 5 000 zł, konieczne jest zgłoszenie zajścia bezpośrednio do ubezpieczyciela sprawcy.  

Jak natomiast powinniśmy się zachować, jeśli doszło do wypadku? W takiej sytuacji niedostępne jest wspomniane wyżej BLS (Bezpośrednia Likwidacja Szkody). Sytuację należy zgłosić telefonicznie, elektronicznie lub drogą pocztową, pamiętając, że obowiązek zgłoszenia roszczenia leży po stronie osoby, która chce uzyskać odszkodowanie.  

Nasza oferta

Oczywiste jest, że kolizja, czy wypadek mogą przydarzyć się każdemu, nawet bardzo doświadczonemu kierowcy. Na sytuację może wpłynąć zła pogoda, nieprzewidziane zdarzenie, czy błąd innego uczestnika ruchu. Jednocześnie dobre nawyki wypracowane już w czasie kursu na prawo jazdy, pomagają w znacznym stopniu zwiększyć nasze bezpieczeństwo. Jeśli wiemy, jak dobrze prowadzić pojazd, jaka jest jego specyfika, jak zachować się w czasie złej aury, czy jak reagować na nagłe manewry kierowcy obok, możemy uniknąć wielu nieprzyjemności. Takie informacje i umiejętności warto poznać już na etapie szkolenia. Dlatego tak ważne jest dobranie odpowiedniej szkoły jazdy! Dołącz do grona zadowolonych i doskonale przygotowanych kierowców i skorzystaj z naszej oferty. Współpracujący z nami doświadczeni instruktorzy nie tylko przygotowują do zdania kursu, ale także pokazują, jak w normalnym życiu kierować bezpiecznie i mądrze. Udzielamy praktycznych porad, jak skupić uwagę, na co uważać i jak się zachowywać w czasie jazdy. Chcemy, żeby nasi kursanci byli doskonale przygotowani i nie stanowili zagrożenia dla siebie, czy dla innych.

Dlaczego warto wybrać właśnie nas? Przede wszystkim dlatego, ze już od lat zajmujemy się organizacją i prowadzeniem kursów z nauki jazdy oraz kursów i szkoleń zawodowych dla kierowców i operatorów maszyn budowlanych. Od początku działalności naszym celem jest jak najskuteczniejsze przekazywanie wiedzy kursantom oraz tworzenie jak najlepszych warunków do jej utrwalania w praktyce. Dlatego systematycznie uzupełniamy wyposażenie w materiały dydaktyczne, wzbogacamy wiedzę z dziedziny metod nauczania, a także doskonalimy infrastrukturę. 

Wyróżnia nas m.in.:

  • dostęp do testów egzaminacyjnych,
  • ćwiczenia na wzorowym, oświetlonym placu manewrowym,
  • możliwość ćwiczeń w godzinach od 6.00 do 22.00 (także w soboty i niedziele!),
  • zajęcia pod kierunkiem wykwalifikowanych instruktorów,
  • możliwość bezpłatnego korzystania z komputerowego programu egzaminacyjnego w godzinach otwarcia biura,
  • zajęcia teoretyczne na platformie e-learning,
  • badanie lekarskie i psychologiczne na miejscu,
  • możliwość rozłożenia opłat za kurs prawa jazdy na raty,
  • zajęcia z udzielania pierwszej pomocy, prowadzone przez ratownika medycznego.

Już dziś sprawdź naszą ofertę!