Słaby wzrok a prawo jazdy

Słaby wzrok a prawo jazdy

0 przez blogadmin

Dobry wzrok ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa jazdy. Jeśli podczas badania wzroku u przyszłego kierowcy zostanie wykryta lub stwierdzona wada, lekarz przeprowadzający badania sporządza stosowną adnotację w karcie badań pacjenta. Warto jednak pamiętać, że słaby wzrok wcale nie uniemożliwia podejścia do egzaminu na prawo jazdy i prowadzenia pojazdu w przyszłości. Powoduje to jednak konieczność spełnienia przez kierowcę kilku warunków.

Wada wzroku u kierowcy

W przypadku stwierdzenia wady wzroku u kierowcy w większości przypadków niezbędna jest jazda w wyznaczonych przez lekarza szkłach korekcyjnych. Bardzo ważne jest, aby w dokumencie prawa jazdy znalazła się informacja o możliwości stosowania okularów lub soczewek. Dlaczego? Jeśli w prawie jazdy będzie zaznaczona tylko jedna opcja, czyli np. wyłącznie okulary, a kierowca będzie prowadził pojazd w soczewkach, grozi mu mandat za przekroczenie prawa. Warto o tym pamiętać.

Wada wzroku ma wpływ również na termin ważności prawa jazdy. W przypadku osób ze słabym wzrokiem prawo jazdy wydawane jest maksymalnie na dziesięć lat. Pod koniec tego okresu kierowca zobowiązany jest do kolejnych badań, z którymi musi zgłosić się do Starostwa w miejscu zamieszkania, gdzie składany jest wniosek o nowy dokument.

Jak oznaczana jest wada wzroku w prawie jazdy?

Jak już zostało wspomniane, w dokumencie prawa jazdy znajduje się informacja o wadzie wzroku u osób, które borykają się ze słabym wzrokiem. W polu nr 12 pojawia się stosowne oznaczenie, które informuje o ograniczeniach czy wymaganiach dotyczących prowadzenia pojazdu. Mogą pojawić się tam następujące oznaczenia:

  • 01.01: okulary
  • 01.02: soczewka(i) kontaktowa(e)
  • 01.03: szkła ochronne
  • 01.04: szkło matowe
  • 01.05: przepaska na oko
  • 01.06: okulary lub szkła kontaktowe

Jednocześnie warto pamiętać, że osoby ze słabym wzrokiem posiadające z tego względu czasowe prawa jazdy mogą liczyć się z wezwaniem na powtórne badania lekarskie. Starosta zobligowany jest do wysłania takiego wezwania w momencie, gdy otrzyma wiarygodną informację, iż stan zdrowia danej osoby nie pozwala jej na bezpieczne prowadzenie pojazdów. Najczęściej informacja taka pochodzi z notatek policyjnych, które sporządzane są wskutek wezwania do wypadków i stłuczek.