Taryfikator mandatów w 2016 roku

Taryfikator mandatów w 2016 roku

0 przez blogadmin

Wyższe kary

Zasada większego kija i mniejszej marchewki jest w polskim prawie niezmienna. Doskonale o tym wiedzą kierowcy, rowerzyści i piesi, którym grożą większe kary za nieprzestrzeganie przepisów drogowych.

Mowa tu o taryfikatorze mandatów i punktów karnych, który zmodernizowano w styczniu 2016 roku. Minister spraw wewnętrznych wraz z Rządowym Centrum Legislacji wprowadzili projekt nakładający surowsze kary i nowe naruszenia.

Nowe naruszenia

W zmodernizowanym taryfikatorze podwyższono ilość punktów karnych m.in. za jazdę po pijanemu oraz przekroczenie prędkości w strefie zabudowanej. Według nowego cennika kierowcy grozi 6 pkt. za spowodowanie zagrożenia poza drogą publiczną, strefą zamieszkania lub ruchu, 10 pkt. za jazdę po pijanemu i przekroczenie prędkości 50 km/godz. w obszarze zabudowanym oraz 5 pkt. za jazdę wzdłuż po chodniku lub na przejściu dla pieszych.

Zmianie ulegnie również możliwość redukowania punktów karnych, poprzez udział w specjalnych kursach. Od stycznia 2016 roku kierowca będzie mógł tylko raz w roku uczestniczyć w szkoleniach mających na celu zmniejszenie ilości punktów karnych. Uczestnik ruchu drogowego, który osiągnie limit 24 punktów, zostanie objęty kontrolą przez Starostę Wojewódzkiego. W przypadku przekroczenia dozwolonego pułapu, kierowca utraci prawo jazdy.
Zdaniem Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, styczeń 2016 roku, to był dobry czas na zmiany. Modernizacja taryfikatora poszła w parze z wprowadzeniem nowych przepisów drogowych.