Termin ważności prawa jazdy. Na ile lat przyznawany jest dokument?

Termin ważności prawa jazdy. Na ile lat przyznawany jest dokument?

0 przez manadmin

Dokument prawa jazdy, który otrzymywała większość kierowców do tej pory, miał bezterminową ważność. Aktualnie taki stan rzeczy uległ zmianie i docelowo do 2033 roku już nikt nie będzie posiadał bezterminowych dokumentów prawa jazdy. Dokumenty wydane przed wejściem w życie ustawy także utracą swoją ważność i będzie trzeba je wymienić na nowe.

Na jakich zasadach wydaje się dokument prawa jazdy?

Aktualnie większość kierowców posiada prawo jazdy bezterminowe. Ze względu na zmianę wzoru dokumentu wszyscy kierowcy muszą zgłosić się do urzędu w celu wymiany dokumentu na nowy. Ponadto wydawane prawa jazdy będą ważne maksymalnie przez piętnaście lat. Po tym czasie każdy kierowca musi udać się do urzędu i wyrobić nowy dokument. Istotną informacją jest to, że nie musi on przechodzić po raz drugi żadnych kursów ani egzaminów, a także badań lekarskich. Należy jedynie dostarczyć aktualne zdjęcie do dokumentu.

Prawa jazdy ze skróconym terminem ważności

Niektórzy kierowcy nie otrzymują jednak dokumentu ważnego przez piętnaście lat, a znacznie krócej. Termin ważności w przypadku takich osób podyktowany jest odrębnymi przepisami i zależny od stanu zdrowia kierowcy. Jeśli ze względu na defekty zdrowotne kierowca ma ograniczone możliwości bezpiecznego prowadzenia pojazdów, termin ważności wydanego dokumentu jest adekwatnie krótszy, a po jego upływie kierowca musi zgłosić się do urzędu w celu wyrobienia dokumentu na nowo. Najistotniejszą informacją jest to, że w przypadku posiadania dokumentu ze skróconym terminem ważności, kierowca musi ponownie przejść badania lekarskie. W większości przypadków takie dokumenty są ważne przez pięć lat.