Co trzeba wiedzieć o kursach na prawo jazdy kategorii D

Co trzeba wiedzieć o kursach na prawo jazdy kategorii D

0 przez manadmin

Aby zostać kierowcą autobusu, trzeba dysponować prawem jazdy kategorii D, a w tym celu zdać egzamin poprzedzony stosownym szkoleniem oraz spełnić inne warunki.

 

Kursy dla kierowców ? kategoria D

Jeśli chodzi o sprawność systemów komunikacji miejskiej, Polska w błyskawicznym tempie goni resztę Europy. Oznacza to między innymi rosnące zapotrzebowanie chociażby na kierowców autobusów. Nie można jednak takim kierowcą zostać, dysponując zaledwie ?klasycznym? prawem jazdy kategorii B ani nawet uprawnieniami do prowadzenia pojazdów ciężarowych (kat. C). Jakie wymogi należy zatem spełnić?

Zdecydowanie potrzebne jest prawo jazdy kategorii D, uzyskiwane na drodze egzaminu państwowego, do którego przygotowują specjalistyczne kursy. ? Egzamin taki wolno zdawać, mając 24 lata, co oznacza, że kurs rozpocząć można zaledwie trzy miesiące wcześniej, w wieku 23 lat i 9 miesięcy ? mówi przedstawiciel wrocławskiej szkoły nauki jazdy Manewr. ? Od tej reguły istnieją jednak pewne wyjątki ? dodaje.

Otóż osoby, które przebyły szkolenie dla zawodowych kierowców autobusów ? czyli tzw. kurs kwalifikacji wstępnej ? mogą podchodzić do egzaminu już w wieku 21 lat. Warto jednak zaznaczyć, że w przypadku kwalifikacji wstępnej przyspieszonej świeżo upieczony posiadacz prawa jazdy kategorii D do ukończenia 23. roku życia może dokonywać wyłącznie regularnych przewozów na trasach nieprzekraczających 50 km.

Inne wymogi

Istnieją także inne oprócz wymaganego wieku warunki, które trzeba spełnić. Należy posiadać już prawo jazdy kategorii B, a także dysponować orzeczeniem lekarskim i psychologicznym stwierdzającym brak przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu, jakim jest autobus. Aby przystąpić do kursu na prawo jazdy, konieczne jest też uprzednie wyrobienie w wydziale komunikacji (w starostwie lub urzędzie miasta) profilu kandydata na kierowcę (PKK).

Jak wygląda szkolenie?

Sam kurs, podobnie jak późniejszy egzamin, składa się z części teoretycznej i części praktycznej. Możemy jednak zostać zwolnieni z obowiązku brania udziału w pierwszej z nich, o ile pomyślnie zdamy część teoretyczną egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD), przygotowując się do niej we własnym zakresie. W przeciwnym razie czeka nas 20 godzin lekcyjnych (tj. trwających po 45 minut) zajęć z teorii, przy czym w wielu szkołach można odbyć je zdalnie, w formie e-learningu. Praktyczna nauka jazdy trwa z kolei 60 pełnych godzin zegarowych ? chyba że mamy już prawo jazdy kategorii C. Wówczas zajęcia praktyczne odbywają się w wymiarze zaledwie 40 godzin.

Egzamin

Pod koniec kursu szkoła ma obowiązek przeprowadzić wewnętrzny egzamin, właściwie identyczny z tym państwowym. Jego pomyślne zdanie skutkuje zaktualizowaniem PKK, co jest niezbędne, aby przystąpić do egzaminu właściwego. Gdy go już zaliczymy i odbierzemy prawo jazdy, kierować będziemy mogli nie tylko autobusem, ale też zespołem pojazdów składającym się z autobusu oraz przyczepy o masie do 750 kg, a także pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM (takimi jak pojazdy wolnobieżne, quady i motorowery).