Jak zostać zawodowym kierowcą? Kwalifikacja wstępna

Jak zostać zawodowym kierowcą? Kwalifikacja wstępna

0 przez manadmin

Uprawnienia do pracy na stanowisku kierowcy zawodowego uzyskuje się, zdając pomyślnie państwowy egzamin, do którego przygotowują odpowiednie szkolenia.

Zasady kwalifikacji wstępnej dla kierowców zawodowych

Każdy, kto chciałby zostać kierowcą zawodowym ? niezależnie od tego, czy interesuje go przewóz osób, czy rzeczy ? zgodnie z obowiązującymi przepisami musi posiadać odpowiednie uprawnienia. W tym celu powinien odbyć specjalistyczny kurs zakończony egzaminem państwowym, którego pomyślne zdanie skutkuje uzyskaniem świadectwa kwalifikacji zawodowej oraz stosownego wpisu do prawa jazdy.

Raz zdobyte uprawnienia obowiązują przez pięć lat. Po tym czasie należy je odnowić, przechodząc szkolenie okresowe.

? Obejmuje ono 35 godzin lekcyjnych i można odbyć je zdalnie, przez Internet ? informuje przedstawiciel wrocławskiej szkoły nauki jazdy Manewr ? W przypadku kursu kwalifikacji wstępnej sytuacja jest znacznie bardziej złożona ? dodaje.

Podział kursów

Po pierwsze, do czynienia mamy z podziałem na kwalifikację wstępną pełną i przyspieszoną, a także uzupełniającą. Pierwszy wariant muszą wybrać osoby posiadające już prawo jazdy kategorii C/C+E albo D/D+E, ale mające mniej niż odpowiednio 21 i 23 lata. Starsi kierowcy mogą odbyć kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej.

Program szkolenia

Obydwa rodzaje kursu obejmują te same zagadnienia, różnią się jednak czasem trwania. Kwalifikacja wstępna pełna to 195 godzin teorii w zakresie ogólnym oraz 65 godzin poświęconych kwestiom związanym z konkretnym typem prawa jazdy (C, C+E, C1+E, D, D+E bądź D1+E). W przypadku kwalifikacji wstępnej przyspieszonej będzie to już tylko 97 godzin ogólnoteoretycznych i 33 godziny dedykowane posiadaczom danego typu prawa jazdy. Kurs składa się też z części praktycznej, czyli zajęć w ruchu drogowym (16 godzin w kwalifikacji wstępnej pełnej i 8 godzin w przyspieszonej) oraz z jazdy w warunkach specjalnych, na macie poślizgowej (odpowiednio 4 i 2 godziny).

Egzamin

Obydwa rodzaje szkolenia kończą się takim samym egzaminem. Ma on postać pisemnego testu, na którego rozwiązanie przeznaczono 45 minut. Pytania mają charakter zamknięty, tzn. spośród podanych odpowiedzi do wyboru należy wskazać jedną właściwą. 20 z nich dotyczy zagadnień ogólnych, a 10 ? specjalistycznych, w zakresie danego typu prawa jazdy. Aby pomyślnie zdać egzamin, należy poprawnie odpowiedzieć na co najmniej 16 pytań w części ogólnej i 5 pytań w części specjalistycznej.

Formalności

Zdanie egzaminu uprawnia do zdobycia świadectwa kwalifikacji zawodowej, które wraz ze stosownym orzeczeniem lekarskim (w tym psychologicznym) należy przedłożyć w wydziale komunikacji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Tam zawodowy kierowca uzyskuje potwierdzający uzyskanie uprawnień do pracy na stanowisku kierowcy zawodowego wpis do prawa jazdy (kod 95, rubryka 12).

Kwalifikacja uzupełniająca

Na koniec warto wspomnieć jeszcze o kursie uzupełniającym, przeznaczonym dla osób, które mają uprawnienia na przewóz osób, a chcą zdobyć jeszcze uprawnienia na przewóz rzeczy ? i odwrotnie. Kurs taki obejmuje 65 godzin zajęć teoretycznych w zakresie konkretnej kategorii prawa jazdy i 5 godzin zajęć praktycznych, a w wariancie przyspieszonym (również uzależnionym od wieku kierowcy) odpowiednio 33 oraz 2 godziny. Egzamin w tym przypadku składa się zaś z 10 specjalistycznych pytań testowych. Aby uzyskać pozytywny wynik, trzeba odpowiedzieć poprawnie przynajmniej na połowę.