Kategoria A

W szkole jazdy Manewr prowadzimy kursy na prawo jazdy wszystkich kategorii, w tym kurs na prawo jazdy kategorii A. Po ukończeniu tego szkolenia i zdaniu egzaminu państwowego uzyskuje się uprawnienia do kierowania:
  1. motocyklem,
  2. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Prawo jazdy kategorii A – wiek kandydata na kierowcę:

Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi: 

20 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2.

24 lata – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A – jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2.

Kurs można rozpocząć 3 m-ce przed wymaganym wiekiem.

Kurs na prawo jazdy kategorii A – zakres godzinowy:

W kursie na prawo jazdy kategorii A wymagane jest minimum 30 godz. szkolenia teoretycznego i 20 godz. praktyki.