Kategoria D

Kategoria D
Uzupełnieniem oferty szkoleniowej szkoły nauki jazdy Manewr są kursy na prawo jazdy kategorii D, które są przeznaczone dla osób zainteresowanych wykonywaniem zawodu kierowcy autobusu. Naszych kursantów rzetelnie przygotowujemy do teoretycznej oraz praktycznej części egzaminu na prawo jazdy kategorii D.

Kat. D uprawnia do kierowania:

  1. autobusem,
  2. zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
  3. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

Prawo jazdy kategorii D – wiek kandydata na kierowcę:

Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi 24 lata z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 2 oraz art. 9. Kurs można rozpocząć 3 m-ce przed wymaganym wiekiem.

Kurs na prawo jazdy kategorii D – zakres godzinowy:

W kursie wymagane jest minimum 20 godz. szkolenia teoretycznego i 60 godz. praktyki po kat. B oraz 40 godz. po kat. C.

W świetle nowego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa istnieje możliwość łączenia kategorii prawa jazdy, jako szkolenia równoległe. W takim przypadku ilość godzina praktycznych na kat. C i CE ulega zmianie- zajęcia w kat. C są zmniejszone o 10 godzin praktycznych a kurs może być ukończony po pozytywnym zaliczeniu egzaminu wewnętrznego z obu kategorii.

Podobna sytuacja ma miejsce przy równoległym szkoleniu na kat. D, DE a liczba godzin praktycznej nauki do kierowania autobusem o 20 godzin.