Prawo jazdy E/B

Kierowanie pojazdami o dmc do 3,5 tony wymaga uzyskania prawa jazdy kat. B. Jeśli jednak ładowność takiego samochodu jest zbyt mała do realizowania zadań i konieczne jest wykorzystanie przyczepy, kierowca musi uzupełnić swoje uprawnienia. Kurs na przyczepę pozwala na zdobycie praktyki w prowadzeniu zespołu pojazdów o określonych parametrach. Uzyskana wówczas kategoria B+E pozwala zarówno na świadczenie usług przewozowych zespołem pojazdów, jak i na zabranie przyczepy kempingowej na wakacje. Jedną z branż, w której są niezbędne takie uprawnienia, jest serwis samochodowy. Kurs na lawetę pozwala na świadczenie usług w zakresie pomocy drogowej i transportu uszkodzonych pojazdów.

Szkoła nauki jazdy Manewr we Wrocławiu oferuje szkolenia kierowców zawodowych oraz kursy na prawo jazdy wszystkich kategorii. Otwieramy również drzwi tym kierowcom, którzy już ukończyli kurs na prawo jazdy kat. B i chcą wzbogacić swoje umiejętności praktyczne o prowadzenie pojazdu z przyczepą.

Prowadzone przez nas kursy na prawo jazdy kategorii B+E dają kierowcy szerszy zakres uprawnień. Jednocześnie zwiększą też jego wartość dla pracodawcy.

Kurs na przyczepę i lawetę – uprawnienia

Kursanci, którzy wybiorą kurs na lawetę czy kurs na przyczepę w ramach kat B+E w ośrodku Manewr, uzyskają rzetelną wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną. Pozwoli ona na odpowiednie przygotowanie się do egzaminu państwowego.

Prawo jazdy kategorii B+E uprawnia do kierowania:

  • zespołem pojazdów składającym się z pojazdu określonego w kategorii B (dmc do 3,5 tony) oraz przyczepy, której rzeczywista masa całkowita nie przekracza rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego.
  • ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) oraz pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami) – zespół nie może składać się z więcej niż trzech pojazdów.

Prawo jazdy kategorii B+E – wiek kandydata na kierowcę:

Tak jak w przypadku kursów na prawo jazdy kategorii B, kurs na przyczepę (lawetę) w kategorii B+E może ukończyć osoba, która ukończyła 18 lat.

Kurs na prawo jazdy kategorii B+E – zakres godzinowy:

Zajęcia na kursie obejmują tylko 15 godz. praktyki.

Kategoria E/B Kategoria E/B