Walce

Poniższe rozporządzenie dotyczy wszystkich typów szkoleń:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017r (Dz.U z dnia 20 stycznia 2017r., poz 134) zmieniające rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz 1263 z późn. zm.)

Kurs na operatora walca we Wrocławiu

Kurs na operatora walca drogowego pozwoli Państwu zarówno na zdobycie umiejętności w pracy na takiej maszynie, jak i uzyskanie nowych uprawnień. Możecie je wykorzystać do świadczenia usług wykonawczych innym firmom lub też jako podstawę własnego zatrudnienia. Organizowany przez nas kurs na operatora walca jest jednym z wielu szkoleń zawodowych, jakie proponujemy. W naszym ośrodku możecie też zdobyć uprawnienia operatora spycharek, równiarek, montażysty rusztowań i wiele innych. Zapraszamy też na kurs na operatora koparko-ładowarki oraz koparek i ładowarek jednonaczyniowych. Kurs na operatora walca drogowego we Wrocławiu jest zakończony egzaminem państwowym przez specjalnie powołaną komisją. Przygotowanie do egzaminu zapewnia wiele godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Poniżej przedstawiamy szczegółowy program szkolenia.

Czym się wyróżnia nasz ośrodek?

Oferujemy nie tylko wygodne sale, przestronny plac manewrowy, ale także doświadczoną kadrę instruktorów. Nasze sale wykładowe zostały zaprojektowane z myślą o komforcie uczestników kursu. Przestronne i jasne pomieszczenia wyposażone są w nowoczesne multimedia oraz ergonomiczne meble, które pozwalają na swobodną pracę podczas zajęć teoretycznych, dzięki czemu, uczestnicy kursu mogą skupić się na zdobywaniu wiedzy, nie martwiąc się o warunki lokalowe. Dodatkowo, w naszym ośrodku szkoleniowym znajduje się duży plac manewrowy, który umożliwia przeprowadzenie wszystkich niezbędnych ćwiczeń praktycznych związanych z obsługą walca, co oznacza, że mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności w realistycznych warunkach, co pozwala im na lepsze przygotowanie do pracy jako operator walca. Ponadto, plac manewrowy jest odpowiednio oznakowany i zabezpieczony, co gwarantuje bezpieczeństwo podczas ćwiczeń.

Jednym z najważniejszych atutów naszego ośrodka szkoleniowego jest doświadczona kadra instruktorów, którzy posiadają niezbędne kwalifikacje oraz praktykę w prowadzeniu zajęć związanych z obsługą walca. Nasi eksperci są w stanie przekazać uczestnikom kursu nie tylko teoretyczną wiedzę, ale także praktyczne umiejętności, które pozwolą im na sprawną i bezpieczną pracę jako operatorzy walca. Wspierają oni uczestników na każdym etapie szkolenia, udzielając cennych wskazówek oraz motywując do dalszego rozwoju. Dodatkowo, oferujemy elastyczne terminy oraz możliwość indywidualnego ustalania harmonogramu zajęć, co pozwala na dostosowanie kursu do własnych preferencji czasowych.

Walce

PROGRAM SZKOLENIA OPERATORÓW KLASY II WALCE DROGOWE

1.Ogólna budowa i obsługa walców drogowych

 • Ogólna charakterystyka walców drogowych
 • Budowa i zasada pracy układów jezdnych, skrętu i hamulcowych walców drogowych
 • Budowa i zasada pracy układów roboczych i dodatkowych
 • Zasady bezpieczeństwa przy eksploatacji walców drogowych
 • Budowa i wyposażenie kabin stosowanych w walcach drogowych

2.Technologia robót realizowana walcami drogowymi

 • Ogólne wiadomości o robotach wykonywanych walcami drogowymi
 • Organizacja stanowiska roboczego dla walców drogowych
 • Techniki pracy walcami drogowymi
 • Technologia robót wykonywana walcami drogowymi
 • Zasady bezpieczeństwa przy pracach wykonywanych walcami drogowymi

3.Zajęcia praktyczne wykonywane walcami drogowymi

 • Instruktaż wstępny
 • Instruktaż stanowiskowy ogólny
 • Przygotowanie stanowiska pracy dla walców drogowych
 • Jazda walcami drogowymi po wyznaczonym torze ćwiczeń
 • Techniki zagęszczania podbudów i mieszanek mineralno-asfaltowych
 • Praca walcami drogowymi z dodatkowymi narzędziami roboczymi
 • Wykonywanie obsług technicznych, regulacji i usuwanie drobnych usterek
 • Przygotowanie walców drogowych do transportu
 • Sporządzanie dokumentacji eksploatacyjnej

4.Przykładowe pytanie egzaminacyjne

 • Omów sposoby zmiany częstotliwości i amplitudy drgań

 

 

Walce
Walce