Prawo jazdy kat. B

Najpopularniejszą grupa pojazdów, jakie jeżdżą po polskich drogach, są samochody osobowe. Korzystają z nich zarówno osoby prywatne, jak i małe czy duże firmy. Do prowadzenia samochodu tego typu jest wymagane prawo jazdy B, które można uzyskać po odbyciu kursu i zdaniu egzaminu państwowego w dowolnym ośrodku WORD. Popularność samochodów osobowych oraz coraz częstsze wymagania pracodawców, którzy oczekują prawa jazdy od przyszłego pracownika, sprawiają, że kurs na prawo jazdy kat. B jest najczęściej wybierany w naszym OSK we Wrocławiu spośród wszystkich.

Prawo jazdy kat. B

Kurs na prawo jazdy kat. B we Wrocławiu

Ponieważ przeważająca większość osób, które uczęszczają do ośrodka Manewr, chce uzyskać prawo jazdy B stwarzamy możliwość ukończenia kursu wszystkim zainteresowanym. Miło nam poinformować, że mamy ogromne doświadczenie w prowadzeniu zajęć, gdyż kurs na prawo jazdy kat. B organizujemy od początku naszej działalności. Dzięki temu gwarantujemy rzetelne przygotowanie teoretyczne i praktyczne oraz późniejsze powodzenie na egzaminie państwowym.

Uzyskanie prawa jazdy B uprawnia do kierowania:

  1. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
  2. zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
  3. zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4.250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2,
  4. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Prawo jazdy kategorii B ? wiek kandydata na kierowcę:

Minimalny wiek kierujący pojazdami określonymi w kat. B wynosi 18 lat. Kurs można rozpocząć 3 m-ce przed jego osiągnięciem. Do egzaminu kursant przystępuje na miesiąc przed datą urodzenia, zaś prawo jazdy odbierze z chwilą uzyskania pełnoletności.

Kurs na prawo jazdy kategorii B ? zakres godzinowy:

Kurs na prawo jazdy kat. B obejmuje minimum 30 godz. szkolenia teoretycznego i 30 godz. praktyki.