Kategoria B

Kategoria B
Przeważająca większość kursantów, która uczęszcza się do Ośrodka Szkolenia Kierowców Manewr, jest zainteresowana uzyskaniem prawa jazdy kategorii B. Miło nam poinformować, że posiadamy ogromne doświadczenie w prowadzeniu kursów na prawo jazdy kategorii B, co jest gwarancją rzetelnego przygotowania teoretycznego i praktycznego oraz późniejszego powodzenia na egzaminie państwowym.

Posiadanie prawa jazdy kategorii B uprawnia do kierowania:

  1. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
  2. zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
  3. zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4.250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2,
  4. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

Prawo jazdy kategorii B – wiek kandydata na kierowcę:

Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi: 18 lat.  Kurs można rozpocząć 3 m-ce przed wymaganym wiekiem. Do egzaminu kursant przystępuje na miesiąc przed datą urodzenia, zaś prawo jazdy odbierze z chwilą uzyskania pełnoletności.

Kurs na prawo jazdy kategorii B – zakres godzinowy:

Ukończenie kursu na prawo jazdy kategorii B poprzedza minimum 30 godz. szkolenia teoretycznego i 30 godz. praktyki.