Kategoria C

Prawo jazdy kat. C

W ośrodku szkolenia kierowców Manewr prowadzimy kursy dla kandydatów na kierowców aut osobowych, jak i samochodów ciężarowych. Osoby, które są zainteresowane pracą zawodową jako kierowca ciężarówki, powinny przystąpić do kursu na prawo jazdy kategorii C. Jego ukończenie i zdanie egzaminu daje uprawnienia do kierowania:

  1. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
  2. zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
  3. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

Prawo jazdy kategorii C – wiek kandydata na kierowcę:

Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi 21 lat z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 2 oraz art. 9. Kurs można rozpocząć 3 m-ce przed wymaganym wiekiem.

Kurs na prawo jazdy kategorii C – zakres godzinowy:

W kursie wymagane jest minimum 20 godz. szkolenia teoretycznego i 30 godz. praktyki.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA