Prawo jazdy na ciężarówkę – sposób na rozwój zawodowy

Prawo jazdy kategorii C określane też jako prawo jazdy na ciężarówkę jest podstawowym uprawnieniem, jakie powinien zdobyć przyszły kierowca zawodowy, aby mógł pracować w transporcie drogowym. Z tego typu pojazdów korzysta większość firm logistycznych, kurierskich i przewozowych, a także wiele przedsiębiorstw z własną bazą transportową. Prawo jazdy C oraz kwalifikacja wstępna są tymi dokumentami, które stanowią pierwszy krok w drodze do kariery kierowcy.

Uzyskanie prawa jazdy C jest bardzo korzystne z punktu widzenia kariery zawodowej. Jeśli do tej pory kierowałeś samochodami dostawczymi do 3,5 tony, możesz rozszerzyć swoje umiejętności, a dzięki temu zyskać szanse na lepsze zarobki i więcej propozycji zatrudnienia. Warto mieć na uwadze, że kierowcy dysponującymi prawem jazdy C są grupą zawodową poszukiwaną na rynku pracy. Transport krajowy i zagraniczny cały czas się rozwija, dlatego warto to wykorzystać, aby rozwinąć swoją karierę.

Uzyskanie prawa jazdy na ciężarówkę to także pierwszy krok do tego, by zdobyć uprawnienia ADR pozwalające na kierowanie pojazdami przewożącymi materiały niebezpieczne. To bardzo intratny zawód, dlatego, jeśli kierowanie samochodem to Twoja pasja, warto zamienić ją także w pracę przynoszącą znaczne zyski.

Prawo jazdy na ciężarówkę – sposób na rozwój zawodowy

Prawo jazdy C – doświadczeni szkoleniowcy

W ośrodku szkolenia kierowców Manewr we Wrocławiu prowadzimy kursy dla kandydatów na kierowców aut osobowych, jak i samochodów ciężarowych. Osoby, które są zainteresowane pracą zawodową jako kierowca ciężarówki, powinny przystąpić do kursu na prawo jazdy C. Jego ukończenie i zdanie egzaminu daje uprawnienia do kierowania:

• pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
• zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
• pojazdami określonymi dla kategorii AM.
Prawo jazdy kategorii C – wiek kandydata na kierowcę:

Prawo jazdy na ciężarówkę może uzyskać osoba, która ukończyła 21 lat z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 2 oraz art. 9. Kurs można rozpocząć 3 m-ce przed osiągnięciem wymaganego wieku.

Kurs na prawo jazdy kategorii C – zakres godzinowy:
Kurs obejmuje minimum 20 godz. szkolenia teoretycznego i 30 godz. praktyki.
Szukasz skutecznego kursu na prawo jazdy C? Zapraszamy do skorzystania z oferty ośrodka Manewr. Zapewniamy profesjonalne kształcenie i wygodny tryb nauki.

Jakie wymagania należy spełnić, żeby zdobyć prawo jazdy kategorii C?

Odpowiedni wiek to nie jedyny wymóg, który powinien spełniać kierowca ubiegający się o prawo jazdy kategorii C. Osoba rozpoczynająca kurs prawa jazdy na ciężarówkę musi postarać się o zaświadczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów ciężarowych.

Oznacza to, że osoba planująca karierę kierowcy ciężarówki musi odznaczać się dobrym stanem zdrowia, w szczególności dobrym stanem układu krążenia, układu oddechowego i układu narządu ruchu. Przyszły kierowca nie może być także uzależniony od alkoholu lub substancji o podobnym działaniu.

Jeżeli marzysz o prawie jazdy na ciężarówkę, skontaktuj się ze szkołą Manewr z Wrocławia! Z nami szybko i w bezstresowej atmosferze zdobędziesz prawo jazdy kategorii C i podniesiesz swoje kwalifikacje zawodowe.

Prawo jazdy na ciężarówkę – sposób na rozwój zawodowy