Prawo jazdy C

Prawo jazdy kategorii C określane też jako prawo jazdy na ciężarówkę jest podstawowym uprawnieniem, jakie powinien zdobyć przyszły kierowca zawodowy, aby mógł pracować w transporcie drogowym. Z tego typu pojazdów korzysta większość firm logistycznych, kurierskich i przewozowych, a także wiele przedsiębiorstw z własną bazą transportową. Prawo jazdy C Wrocław oraz kwalifikacja wstępna są tymi dokumentami, które stanowią pierwszy krok w drodze do kariery kierowcy.

Prawo jazdy C

Prawo jazdy na ciężarówkę w OSK Manewr we Wrocławiu

W ośrodku szkolenia kierowców Manewr we Wrocławiu prowadzimy kursy dla kandydatów na kierowców aut osobowych, jak i samochodów ciężarowych. Osoby, które są zainteresowane pracą zawodową jako kierowca ciężarówki, powinny przystąpić do kursu na prawo jazdy C. Jego ukończenie i zdanie egzaminu daje uprawnienia do kierowania:

  1. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
  2. zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
  3. pojazdami określonymi dla kategorii AM;

Prawo jazdy kategorii C ? wiek kandydata na kierowcę:

Prawo jazdy na ciężarówkę może uzyskać osoba, która ukończyła 21 lat z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 2 oraz art. 9. Kurs można rozpocząć 3 m-ce przed osiągnięciem wymaganego wieku.

Kurs na prawo jazdy kategorii C ? zakres godzinowy:

Kurs obejmuje minimum 20 godz. szkolenia teoretycznego i 30 godz. praktyki.

Prawo jazdy C