Ładowarki jednonaczyniowe

Poniższe rozporządzenie dotyczy wszystkich typów szkoleń:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017r (Dz.U z dnia 20 stycznia 2017r., poz 134) zmieniające rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz 1263 z późn. zm.)

PROGRAM SZKOLENIA
OPERATORÓW KLASY III
ŁADOWAREK JEDNONACZYNIOWYCH

1. Ogólna budowa i obsługa ładowarek jednonaczyniowych

 • podział i podstawowe parametry ładowarek jednonaczyniowych
 • Ogólna budowa i zasada pracy układów jazdy oraz skrętu ładowarek jednonaczyniowych
 • Ogólna budowa i zasada pracy układu roboczego w ładowarkach jednonaczyniowych
 • Rodzaje, ogólna budowa i zasada pracy układów hamulcowych stosowanych w ładowarkach jednonaczyniowych
 • Zasady bezpieczeństwa przy esploatacji ładowarek jednonaczyniowych
 • Ogólna budowa i wyposażenie kabin stosowanych w ładowarkach jednonaczyniowych
 • Ogumienie

2.Technologia robót realizowanych ładowarkami jednonaczyniowymi

 • Ogólne wiadomości o robotach ziemnych
 • Zasady organizacji stanowiska roboczego ładowarek jednonaczyniowych
 • Technologia robót ziemnych i ładunkowych wykonywanych ładowarkami jednonaczyniowymi
 • Techniki pracy ładowarkami jednonaczyniowymi

3.Zajęcia praktyczne wykonywane ładowarkami jednonaczyniowymi

 • Instruktaż wstępny
 • Instruktaż stanowiskowy
 • Wykonywanie ruchów roboczych bez obciążenia
 • jazda ładowarką jednonaczyniową
 • Przygotowanie stanowiska pracy ładowarki jednonaczyniowej
 • Praca ładowarką jednonaczyniową
 • Wykonywanie obsług technicznych, regulacji i usuwanie drobnych usterek
 • Przygotowanie ładowarki jednonaczyniowej do transportu
 • Sporządzanie dokumentacji eksploatacyjnej

PROGRAM SZKOLENIA
OPERATORÓW KLASY I
ŁADOWAREK JEDNONACZYNIOWYCH

1.Rozwiązania konstrukcyjne proekologiczne oraz zwiększające efektywność pracy stosowane w ładowarkach jednonaczyniowych

 • Ogólna charakterystyka rozwiązań proekologicznych stosowanych w silnikach ładowarek jednonaczyniowych
 • Zasada pracy układów i urządzeń zwiększających efektywność pracy ładowarek jednonaczyniowych
 • Zabezpieczenia kabin FOPS i ROPS stosowanych w ładowarkach jednonaczyniowych
 • Zasady bezpieczeństwa przy eksploatacji ładowarek jednonaczyniowych

2.Technika i organizacja robót realizowanych ładowarkami jednonaczyniowymi

 • Przypomnienie wiadomośći z technologii i organizacji robót ziemnych
 • Ogólne wiadomości dotyczące organizacji robót ziemnych w kontekście regulacji prawnych
 • Technologia i organizacja robót specjalistycznych
 • Obowiązki i odpowiedzialność operatora ładowarki jednonaczyniowej

3.Zajęcia praktyczne wykonywane ładowarkami jednonaczyniowymi

 • Instruktaż wstępny
 • Instruktaż stanowiskowy
 • Wykonywanie obsług technicznych
 • Przygotowanie stanowiska pracy ładowarki jednonaczyniowej
 • Praca ładowarką jednonaczyniową
 • Sporządzanie dokumentacji eksploatacyjnej

4.Przykładowe zadanie egzaminacyjne

 • Wyjaśnij różnicę między turboładowaniem niskim i wysokim
 • Omów zasady organizacji stanowiska pracy ładowarki jednonaczyniowej w terenie uzbrojonym