Wielozadaniowe nośniki osprzętu

Poniższe rozporządzenie dotyczy wszystkich typów szkoleń:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017r (Dz.U z dnia 20 stycznia 2017r., poz 134) zmieniające rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz 1263 z późn. zm.)

 

Wielozadaniowe nośniki osprzętu

PROGRAM SZKOLENIA
OPERATORÓW
WIELOZADANIOWYCH NOSNIKÓW OSPRZĘTÓW

1.Ogólna budowa i obsługa wielozadaniowych nośników osprzętu

 • Ogólna charakterystyka wielozadaniowych nośników osprzętu
 • Budowa i zasada pracy układów jezdnych, skrętu i hamulcowych
 • Budowa i zasada pracy układów roboczych stosowanych w wielozadaniowych nośnikach osprzętów
 • Rodzaje, budowa i przeznaczenie narzędzi roboczych
 • Zasady bezpieczeństwa przy eksploatacji wielozadaniowych nośników osprzętu
 • Budowa i wyposażenie kabin stosowanych w wielozadaniowych nośnikach osprzętów

2.Technologia robót realizowana wielozadaniowymi nośnikami osprzętów

 • Wstępne wiadomości o robotach wykonywanych wielozadaniowymi nośnikami osprzętów
 • Organizacja stanowiska roboczego dla wielozadaniowych nośników osprzętów na placu budowy i na drodze publicznej przy wykonywaniu robót różnymi osprzętami roboczymi
 • Techniki pracy wielozadaniowymi nośnikami osprzętu do robót ziemnych
 • Techniki pracy wielozadaniowymi nośnikami osprzętu do prac zadładunkowo ? transportowych
 • Techniki pracy wielozadaniowymi nośnikami osprzętu z użyciem urządzeń i narzedzi specjalistycznych oraz głowic narzędziowych
 • Zasady pracy przy pracach wykonywanych wielozadaniowymi nośnikami osprzętów

3.Zajęcia praktyczne wykonywane wielozadaniowymi nośnikami osprzętów

 • Instruktaż wstępny
 • Instruktaż stanowiskowy ogólny
 • Wykonywanie ruchów roboczych bez obciążenia
 • Jazda wielozadaniowym nośnikiem osprzętów
 • Przygotowanie stanowiska pracy wielozadaniowego nośnika osprzętów
 • Praca wielozadaniowym nośnikiem osprzętów z różnorodnymi osprzętami i narzędziami roboczymi
 • Wykonywanie obsług technicznych, regulacji i usuwanie drobnych usterek
 • Przygotowanie wielozadaniowego nośnika osprzętów do transportu
 • Sporządzanie dokumentacji eksploatacyjnej

4.Przykładowe pytania egzaminacyjne :

 • W jakich przypadkach wielozadaniowy nośnik osprzętu może stracić stateczność