Pompy

Poniższe rozporządzenie dotyczy wszystkich typów szkoleń:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017r (Dz.U z dnia 20 stycznia 2017r., poz 134) zmieniające rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz 1263 z późn. zm.)

 

Pompy

 

PROGRAM SZKOLENIA
OPERATORÓW KLASY III
POMP DO MIESZANKI BETONOWEJ

1.Ogólna budowa i obsługa pomp do mieszanki betonowej

 • Ogólna charakterystyka pomp do mieszanki betonowej
 • Budowa i zasada pracy zespołów roboczych pomp do mieszanki betonowej
 • Ogólna budowa i zasada pracy rurociągów transportujących mieszankę betonową
 • Ogólna budowa podwozi pomp do mieszanki betonowej

2.Technologia robót realizowanych pompami do mieszanek betonowych

 • Właściwości mieszanek betonowych
 • Przygotowanie stanowiska pracy pompy do mieszanki betonowej
 • Technologia robót pompą do mieszanki betonowej
 • Bezpieczeństwo podczas pracy pompy do mieszanki betonowej

3. Zajęcia praktyczne wykonywane pompami do mieszanki betonowej

 • Instruktaż wstępny
 • Przygotowanie stanowiska pracy pompy do mieszanki betonowej
 • Przygotowanie pompy do mieszanki betonowej do pracy
 • Wykonywanie obsług technicznych
 • Sporządzanie dokumentacji eksploatacyjnej

 

4.Przykładowe pytanie egzaminacyjne

 • Omów zasady ustalania parametrów pracy pompy do mieszanki betonowej