Kwalifikacja wstępna kierowców we Wrocławiu

Kwalifikacja wstępna jest uprawnieniem, które ma obowiązek zdobyć każdy kandydat na zawodowego kierowcę. Szkolenie dotyczy jedynie tych, którzy rozpoczynają swoją karierę w branży przewozowej i jest wymagane tylko raz. Po odbyciu kursu i zdobyciu odpowiedniego świadectwa kandydat uzyskuje w prawie jazdy wpis tzw. kodu 95 wraz z datą. Okres ważności zdobytych uprawnień trwa pięć lat. Po jego upływie konieczne jest odbycie szkolenia okresowego.  Przyszli kierowcy mogą wybrać szkolenia przewozu rzeczy lub szkolenia przewozu osób”. Kwalifikacja wstępna jest dostępna w czterech wariantach:

  • kwalifikacja wstępna – dla osób, które nie ukończyły 21 lat (kat. C) lub 23 lat (kat. D),
  • kwalifikacja wstępna przyspieszona –dla kandydatów, którzy ukończyli 21 lat (kat C i C+E) lub 23 lata (kat. D i D+E) oraz uzyskali lub chcą uzyskać prawo jazdy,
  • kwalifikacja wstępna uzupełniająca –dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną lub przyspieszoną przed ukończeniem 21 lub 23 lat,
  • kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona –dla kandydatów, którzy mają kwalifikację wstępną (wstępną przyspieszoną) i ukończyły 21 lub 23 lata.

W Ośrodku Szkolenia Kierowców Manewr z Wrocławia prowadzimy kwalifikację wstępną (szkolenia Przewóz rzeczy, i szkolenia Przewóz osób) w kategorii C1+E ,C, C+E, D1, po ukończeniu której uzyskuje się prawo do wykonywania zawodu kierowcy w określonej kategorii.

 

Organizujemy też szkolenia okresowe kierowców, przeznaczone dla osób, które zawodowo prowadzą samochody ciężarowe i autobusy. Wszystkie organizowane przez nas kursy obejmują materiał określony przepisami, które regulują kwestie doskonalenia zawodowego kierowców. Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowanych i doświadczonych wykładowców w naszym ośrodku we Wrocławiu przy al. Kromera 17 lub ul. Sołtysowickiej 27 e. Tam również zapraszamy w celu dokonania zapisu na kurs.