Szkolenia okresowe kierowców

Szkolenie okresowe kierowców jest formą uzupełniania wiedzy, jej utrwalania i jednoczesnego przedłużania uprawnień do wykonywania tego zawodu. Szkolenia dla kierowców zawodowych są ważne przez 5 lat, a potwierdzenie stanowi wpis kodu 95 do prawa jazdy. W związku z tym, kierowcy odbywają szkolenia okresowe  przez cały okres swojej pracy zawodowej, a co pięć lat są zobowiązani do wymiany dokumentu i uaktualnienia wpisu kodu 95.
Szkoła jazdy Manewr zaprasza na okresowe szkolenie dla kierowców we Wrocławiu w dogodnym dla kursantów terminie, również w formie e-learningu. Program obejmuje pięć modułów podstawowych, które uwzględniają przepisy bezpieczeństwa i ich zastosowanie w praktyce, elementy logistyki w różnych aspektach, ograniczenia w przewozach oraz dbanie o wizerunek firmy.

Organizowane przez nas szkolenie okresowe kierowców  daje również możliwość zmiany dwóch ostatnich modułów na inne, wybrane z listy. Taka opcja pozwala na dostosowanie materiału do potrzeb kierowców, którzy pracują w specyficznych warunkach lub chcą zdobyć wiadomości z określonej dziedziny (np. pierwsza pomoc, przewóz drewna czy mocowanie ładunku).
Przeznaczone dla zawodowych kierowców szkolenia okresowe w naszym OSK uprawniają do uzyskania wpisu kodu wspólnotowego do dokumentu uprawniającego do jazdy.

Kursy przewozu rzeczy i osób

W szczególności proponujemy szkolenia dla kierowców, którzy zajmują się przewozem osób lub rzeczy. Te gałęzie transportu wymagają szczególnych umiejętności oraz znajomości przepisów. Dlatego prowadzone we Wrocławiu kursy na przewóz osób oraz kursy na przewóz rzeczy pozwolą Ci nie tylko uzyskać wymagane prawnie potwierdzenie Twojej wiedzy i znajomości zasad prowadzenia transportu. Podniosą także Twoje kompetencje i będą realnym wsparciem podczas wykonywanej pracy. Oferowane przez nas szkolenia przewozu osób pozwalają na znalezienie zatrudnienia w stale rozwijającej się branży. Ludzie zawsze będą potrzebować transportu, czy to w celach prywatnych, biznesowych czy logistycznych. Po ukończeniu szkolenia przewozu rzeczy lub osób, można także rozważyć pracę na własny rachunek, na przykład otworzenie własnej firmy transportowej.

Jeśli najbardziej interesuje Cię uzyskanie pozwolenia niezbędnego do wykonywania przewozu osób, w naszej ofercie znajdziesz kursy umożliwiające zdobycie dodatkowych uprawnień. Prowadzimy kursy prawa jazdy na autobus, oznaczone w dokumencie jako kategoria D. Kończąc taki kurs i zdając egzamin państwowy z wynikiem pozytywnym, stajesz się kierowcą z pełnymi uprawnieniami do prowadzenia autobusów przewożących pasażerów.

Jako szkoleniowcy z wieloletnim doświadczeniem, zdajemy sobie sprawę, że praca kierowcy, szczególnie przewożącego osoby lub ładunki nie jest łatwa oraz może nieść ze sobą wiele stresujących i trudnych sytuacji. Dlatego, poprzez kursy przewozu osób i rzeczy pomagamy kierowcom nabrać pewności za kółkiem i poszerzyć wiedzę merytoryczną. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą kursów, a w razie pytań lub wątpliwości, pracownicy szkoły Manewr pozostają do Twojej dyspozycji.

Dlaczego kierowcy powinni odnawiać swoje szkolenia?

Prawo zobowiązuje profesjonalnych kierowców do odnawiania szkoleń co 5 lat. Niektórzy kierowcy uważają, że to zbyt często – dotyczy to zwłaszcza tych osób, które od wielu lat prowadzą pojazdy i nie czują potrzeby przypominania sobie obowiązujących zasad. W rzeczywistości jednak szkolenia okresowe kierowców są kluczowe dla bezpieczeństwa pasażerów i innych uczestników ruchu oraz towarów. Jednym z powodów, dla których należy przeprowadzać szkolenia zawodowe kierowców są dynamiczne zmiany w przepisach ruchu drogowego. Ustawodawstwo jest często aktualizowane, a nowe przepisy wprowadzane są w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach, dlatego ważne jest, aby kierowcy byli na bieżąco z obowiązującymi regulacjami i potrafili je stosować w praktyce. Ponadto rozwój technologii wpływa na funkcjonowanie pojazdów oraz infrastruktury drogowej, a kierowcy muszą znać ich działanie i umieć korzystać z nich w sposób efektywny i bezpieczny.

Statystyki pokazują, że większość wypadków drogowych jest wynikiem błędów popełnionych przez kierowców. Niewłaściwa ocena sytuacji na drodze, niedostosowanie prędkości do warunków czy nieumiejętność właściwego reagowania w sytuacjach kryzysowych to tylko niektóre z przyczyn kolizji. Regularne szkolenia pozwalałyby na doskonalenie umiejętności kierowców, co przyczyniłoby się do obniżenia liczby wypadków drogowych. Odnawianie szkoleń dla kierowców wpływa również na poprawę komfortu jazdy, zarówno dla samych uczestników ruchu drogowego, jak i dla innych osób korzystających z dróg. Kierowcy będący na bieżąco z przepisami oraz posiadający aktualną wiedzę na temat technologii stosowanych w pojazdach, będą mogli sprawniej poruszać się po drogach, co przełoży się na mniejszą ilość stresujących sytuacji oraz lepszą jakość jazdy.

Szkolenie okresowe kierowców składa się z 35 godzin zajęć, obejmuje najważniejsze zagadnienia dotyczące przewozu osób i towarów oraz bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Szkolenie okresowe kierowców musi uwzględnić przynajmniej po jednym module związanym z utrzymaniem bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zajęcia praktyczne w ruchu drogowym lub zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych, moduł może zostać zakwalifikowany jeżeli co najmniej połowę zajęć stanowią ćwiczenia.

Pozostałe moduły ustalane indywidualnie z każdym kursantem – kierowca może wybrać, jakie tematy chciałby poruszyć i jakie wiadomości chciałby sobie powtórzyć.

Zapraszamy do ośrodka Manewr we Wrocławiu!

Terminarz obowiązkowych wpisów do dokumentów dla kierowców wykonujących przewóz drogowy:

10 września 2009 r. ? w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
? kat. D1, D do dnia 31 grudnia 1980 r.;
10 września 2010 r. ? w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
? kat. C1, C do dnia 31 grudnia 1980 r.,
? kat. D1, D w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1990 r.;
10 września 2011 r. ? w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
? kat. C1, C w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1995 r.,
? kat. D1, D w terminie od dnia 1 stycznia 1991 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.;
10 września 2012 r. ? w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
? kat. C1, C w terminie od dnia 1 stycznia 1996 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.,
? kat. D1, D w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.;
10 września 2013 r. ? w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
? kat. C1, C w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.,
? kat. D1, D w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2008 r.;
10 września 2014 r. ? w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
? kat. C1, C w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2009 r.

Każdy, kto odbył szkolenie okresowe lub zdał kwalifikacje wstępną jest zobowiązany co 5 lat do odbycia szkolenia okresowego.

TERMINY SZKOLENIA OKRESOWEGO DO UZGODNIENIA

Jeśli chcecie Państwo zapisać się na szkolenie okresowe kierowców, jego termin jest do uzgodnienia. Zajęcia prowadzimy również w formie e-learningu. Więcej informacji pod nr telefonu 71 325 00 25.