Prawo jazdy A1

Prowadzenie jakiegokolwiek pojazdu w ruchu drogowym wymaga uzyskania uprawnień i zdobycia prawa jazdy określonej kategorii. Jednym z kryterium jest również wiek kandydata, który – zależnie od typu pojazdu waha się od 18 do 23 lat. Wyjątkiem jest prawo jazdy na motocykl, określane kategorią A1. Do jego uzyskania są wymagane: ukończenie 16-go roku życia, zaliczenie szkolenia oraz zdanie egzaminu państwowego. Kurs na motocykl można jednak rozpocząć trzy miesiące wcześniej tak, aby w momencie uzyskania wymaganego wieku być gotowym do zdawania egzaminu. Kategoria A1 pozwala uzyskać prawo jazdy na motcykl o pojemności silnika do 125 cm3, które uprawnia też do kierowania kilkoma innymi pojazdami.

Prawo jazdy na motocykl do 125 cm3

Kandydatom na kierowców motocykli, którzy nie uzyskali jeszcze pełnoletniości, a marzą o kierowaniu jednośladem, szkoła jazdy Manewr  może zaproponować kurs na motocykl, po którym uzyskają prawo jazdy kategorii A1.

Pomyślne ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu państwowego na prawo jazdy na motocykl kategorii A1 daje uprawnienia do kierowania:

  1. motocyklem o pojemności skokowej silnika, która nie przekracza 125 cm3, mocy do 11 kW i stosunku mocy do masy własnej do 0,1 kW/kg,
  2. motocyklem trójkołowym o mocy, która nie przekracza 15 kW,
  3. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Prawo jazdy kategorii A1 – wiek kandydata na kierowcę:

Wymagany minimalny wiek do kierowania motocyklem wynosi 16 lat. Kurs na motocykl można rozpocząć 3 m-ce przed wymaganym wiekiem.

Kurs na prawo jazdy kategorii A1 – zakres godzinowy:

W kursie na prawo jazdy kategorii A1 jest przewidziane minimum 30 godz. szkolenia teoretycznego i 20 godz. praktyki.