Prawo jazdy A1

Prowadzenie jakiegokolwiek pojazdu w ruchu drogowym wymaga uzyskania uprawnień i zdobycia prawa jazdy określonej kategorii. Jednym z kryterium jest również wiek kandydata, który ? zależnie od typu pojazdu waha się od 18 do 23 lat. Wyjątkiem jest prawo jazdy na motocykl, określane kategorią A1. Do jego uzyskania są wymagane: ukończenie 16-go roku życia, zaliczenie szkolenia oraz zdanie egzaminu państwowego. Kurs na motocykl można jednak rozpocząć trzy miesiące wcześniej tak, aby w momencie uzyskania wymaganego wieku być gotowym do zdawania egzaminu. Kategoria A1 pozwala uzyskać prawo jazdy na motcykl o pojemności silnika do 125 cm3, które uprawnia też do kierowania kilkoma innymi pojazdami.

Prawo jazdy A1

Prawo jazdy na motocykl do 125 cm3

Kandydatom na kierowców motocykli, którzy nie uzyskali jeszcze pełnoletniości, a marzą o kierowaniu jednośladem, szkoła jazdy Manewr  może zaproponować kurs na motocykl, po którym uzyskają prawo jazdy kategorii A1.

Pomyślne ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu państwowego na prawo jazdy na motocykl kategorii A1 daje uprawnienia do kierowania:

  1. motocyklem o pojemności skokowej silnika, która nie przekracza 125 cm3, mocy do 11 kW i stosunku mocy do masy własnej do 0,1 kW/kg,
  2. motocyklem trójkołowym o mocy, która nie przekracza 15 kW,
  3. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Prawo jazdy kategorii A1 ? wiek kandydata na kierowcę:

Wymagany minimalny wiek do kierowania motocyklem wynosi 16 lat. Kurs na motocykl można rozpocząć 3 m-ce przed wymaganym wiekiem.

Kurs na prawo jazdy kategorii A1 ? zakres godzinowy:

W kursie na prawo jazdy kategorii A1 jest przewidziane minimum 30 godz. szkolenia teoretycznego i 20 godz. praktyki.