Kierowcy zawodowi – szkolenia niezbędne do uzyskania uprawnień


Praca w zawodzie kierowcy wymaga od kandydata spełnienia szeregu warunków, do których zalicza się też zdobycie odpowiednich uprawnień. Poza prawem jazdy wymaganej kategorii ma on obowiązek ukończenia tzw. kwalifikacji wstępnej. Szkolenie tego typu jest dostępne w kilku wariantach – kwalifikacja wstępna, wstępna przyspieszona, uzupełniająca i uzupełniająca przyspieszona. Wybór odpowiedniego wariantu jest uzależniony m.in. od wieku kandydata na kierowcę.

W przypadku kierowców z doświadczeniem, którzy od kilku lat wykonują ten zawód, niezbędne jest odbywanie szkoleń uzupełniających. Kierowcy zawodowi szkolenia okresowe odbywają co 5 lat. Podczas zajęć powtarzają i utrwalają znane im już treści oraz poznają nowe – jeśli np. zostały wprowadzone zmiany w przepisach lub kierowca rozszerza swoje uprawnienia np. na obsługę nalewaków czy dźwigu.

Szkolenia dla kierowców – kursy doszkalające na przewóz rzeczy lub osób

W Ośrodku Szkolenia Kierowców Manewr we Wrocławiu organizujemy kursy na prawo jazdy, jak i zajmujemy się kształceniem zawodowym kierowcy. Szkolenia są przeznaczone zarówno dla kandydatów do tego zawodu, jak i dla osób, które chcą uzupełnić kwalifikacje lub je przedłużyć. Prowadzimy kwalifikację wstępną w kategorii C1+E, C, C+E oraz D1, D1+E, D, D+E, po ukończeniu której uzyskuje się prawo do wykonywania zawodu kierowcy w określonej kategorii.

Organizujemy też zajęcia dla osób, które chcą przedłużyć swoje uprawnienia. Zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym są do tego zobowiązani wszyscy kierowcy zawodowi. Szkolenia okresowe na przewóz rzeczy lub na przewóz osób są jedną z propozycji naszej szkoły. Mają obowiązek w nich uczestniczyć wszyscy zawodowi kierowcy samochodów ciężarowych i autobusów.

Zapisy i szkolenia odbywają się w biurach przy al. Kromera 17 lub ul. Sołtysowickiej 27 e.

Szkolenia rozpoczynają się w każdej chwili!
Kierowcy zawodowi - szkolenia niezbędne do uzyskania uprawnień