Kategoria E/C

Kategoria E/C
Oferta szkoły jazdy Manewr w zakresie szkolenia kandydatów na kierowców zawodowych obejmuje kursy na prawo jazdy kategorii C i kategorii C1, a ponadto kategorii E/C. Ostatnia z wymienionych kategorii daje największy zakres uprawnień, który przedstawia się następująco.

Prawo jazdy kategorii E/C daje uprawnienia do kierowania:

pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t łącznie z przyczepą. Posiadacz kategorii prawa jazdy B i C+E posiada również uprawnienia kat. B+E, podobnie jak przy posiadaniu kategorii C+E i D nabywa uprawnienia kategorii D+E. Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej tego samochodu powiększonej o 40 %. Osoba ubiegająca się o prawo jazdy kategorii C+E musi posiadać kategorię C prawa jazdy.

Prawo jazdy kategorii E+C – wiek kandydata na kierowcę:

Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi 21 lat z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 2 oraz art. 9.

Kurs na prawo jazdy kategorii E/C – zakres godzinowy:

W kursie wymagane jest przeprowadzenie 25 godz. praktyki.