Prawo jazdy E/C

Praca w transporcie drogowym wiąże się z koniecznością prowadzenia pojazdów ciężarowych. Do tego celu jest niezbędne prawo jazdy kat. C. Jeśli jednak firma, która zatrudnia kierowcę, dysponuje samochodami z przyczepą, do prowadzenia zespołu kategoria C jest niewystarczająca. Dla osób, które chcą jeździć w trasę takimi pojazdami, przygotowaliśmy kurs na prawo jazdy kat C+E. Taki dokument pozwala na dołączenie przyczepy do samochodu ciężarowego. Kurs na prawo jazdy kat E to kurs na przyczepę, który może również uzupełniać uprawnienia kierowcy pojazdów o dmc do 3,5 tony. Wówczas legitymuje się on prawem jazdy kat. B+E.

Prawo jazdy E/C

Prawo jazdy kategorii E w OSK Manewr

 

Oferta szkoły jazdy Manewr w zakresie szkolenia kandydatów na kierowców zawodowych obejmuje kursy na prawo jazdy kategorii C, a ponadto prawo jazdy kategorii E/C. Ostatnia z wymienionych kategorii daje największy zakres uprawnień, który przedstawia się następująco:

  • prawo jazdy kategorii E/C daje uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t łącznie z przyczepą,
  • właściciel kategorii prawa jazdy B i C+E ma również uprawnienia kat. B+E, podobnie jak przy posiadaniu kategorii C+E i D nabywa uprawnienia kategorii D+E.
  • rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej tego samochodu powiększonej o 40 %.

Osoba, która ubiega się o prawo jazdy kategorii C+E musi już mieć prawo jazdy C ? to warunek konieczny do przystąpienia do kursu i egzaminu.

Prawo jazdy kategorii C+E ? wiek kandydata na kierowcę:

Wymagany minimalny wiek do kierowania zespołem pojazdów wynosi 21 lat z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 2 oraz art. 9.

Kurs na prawo jazdy kategorii E/C ? zakres godzinowy:

Kurs na prawo jazdy kat C+E obejmuje 25 godz. praktyki.