Koparka jednonaczyniowa

Poniższe rozporządzenie dotyczy wszystkich typów szkoleń:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017r (Dz.U z dnia 20 stycznia 2017r., poz 134) zmieniające rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz 1263 z późn. zm.)

Koparka jednonaczyniowa

PROGRAM SZKOLENIA
OPERATORÓW KLASY III
KOPAREK JEDNONACZYNIOWYCH

1. Ogólna budowa i obsługa koparek jednonaczyniowych

 • Ogólna charakterystyka koparek jednonaczyniowych
 • Budowa i zasada pracy układów jezdnych koparek jednonaczyniowych
 • Budowa i zasada pracy układów roboczych stosowanych w koparkach jednonaczyniowych
 • Zasady bezpieczeństwa przy eksploatacji koparek jednonaczyniowych
 • Stosowane systemy sterowania pracą w koparkach jednonaczyniowych
 • Budowa i wyposażenie kabin stosowanych w koparkach jednonaczyniowych

2.Technologia robót realizowanych koparkami jednonaczyniowymi

 • Ogólne wiadomości o robotach ziemnych wykonywanych koparkami jednonaczyniowymi
 • Podstawowe pojęcia technologiczne związane z robotami ziemnymi wykonywanymi koparkami jednonaczyniowymi
 • Obmiar i obliczanie robót ziemnych wykonywanych koparkami jednonaczyniowymi
 • Technologia pracy koparkami jednonaczyniowymi

3.Zajęcia praktyczne wykonywane koparkami jednonaczyniowymi

 • Instruktaż wstępny
 • Instruktaż stanowiskowy
 • Wykonywanie ruchów roboczych bez obciążenia
 • Jazda koparką jednonaczyniową
 • Przygotowanie stanowiska pracy koparki jednonaczyniowej
 • Praca koparką jednonaczyniową
 • Wykonywanie obsług technicznych, regulacji i usuwanie drobnych usterek
 • Przygotowanie koparki jednonaczyniowej do transportu
 • Sporządzanie dokumentacji eksploatacyjnej

PROGRAM SZKOLENIA
OPERATORÓW KLASY I
KOPAREK JEDNONACZYNIOWYCH

1.Rozwiązania konstrukcyjne proekologiczne oraz zwiększające efektywność pracy, stosowane w koparkach jednonaczyniowych

 • Ogólna charakterystyka rozwiązań proekologicznych stosowanych w silnikach spalinowych koparek jednonaczyniowych
 • Zasada pracy układów i urządzeń zwiększających efektywność pracy koparek jednonaczyniowych
 • Budowa i wyposażenie kabin stosowanych w koparkach jednonaczyniowych
 • Zasady bezpieczeństwa przy eksploatacji koparek jednonaczyniowych

2.Technologia i organizacja robót realizowanych koparkami jednonaczyniowymi

 • Przypomnienie wiadomości z technologii i organizacji robót ziemnych
 • Ogólne wiadomości dotyczący organizacji robót ziemnych, w kontekście regulacji prawnych
 • technologia i organizacji robót specjalistycznych wykonywanych koparkami jednonaczyniowymi
 • Obowiązki i odpowiedzialność operatora koparek jednonaczyniowych

3.Zajęcia praktyczne wykonywane koparkami jednonaczyniowymi

 • Instruktaż wstępny
 • Instruktaż stanowiskowy
 • Wykonywanie obsług technicznych
 • Przygotowanie stanowiska pracy koparki jednonaczyniowej
 • Sporządzanie dokumentacji eksploatacyjnej

4.Przykładowe pytania egzaminacyjne

 • Omów zasadę pracy rekuperatora energii
 • Wymień i omów zasadę pracy układów skrętu stosowanych w koparkach jednonaczyniowych