Kurs na koparko-ładowarki

Poniższe rozporządzenie dotyczy wszystkich typów szkoleń:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017r (Dz.U z dnia 20 stycznia 2017r., poz 134) zmieniające rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz 1263 z późn. zm.)

Kurs na koparko-ładowarki

Szkolenia zawodowe dla pracowników budowlanych pozwalają na rozszerzenie ich umiejętności oraz zdobycie uprawnień z zakresu obsługi wybranych maszyn budowlanych. Jedną z naszych propozycji jest kurs na koparko-ładowarki, na którym kandydaci zapoznają się ze sprzętem i technologią wykonywanych za jego pomocą prac. Ważnym elementem szkolenia są zajęcia praktyczne, podczas których kandydat może nie tylko sprawdzić zdobytą wiedzę, ale też zmierzyć się z samą maszyną i poznać związane z jej obsługą trudności. Kurs na koparko-ładowarki, podobnie jak kurs na operatora spycharki czy walca drogowego, jest prowadzony przez doświadczonego praktyka. Dzięki temu uczestnicy mogą bezpośrednio zadawać pytania i na bieżąco rozwiązywać problemy. W zajęciach duży nacisk kładzie się na bezpieczeństwo pracy z wybranym sprzętem oraz na umiejętność radzenia sobie z ich regulacją czy drobnymi naprawami.  Kurs na koparko-ładowarki jest zakończony egzaminem przed komisją państwową i składa się z ustnej części teoretycznej oraz z części praktycznej. Po jego zaliczeniu uczestnik otrzymuje książeczkę operatora.

PROGRAM SZKOLENIA OPERATORÓW KLASY III KOPARKO-ŁADOWAREK

1. Ogólna budowa i obsługa koparko-ładowarek.

 • Ogólna budowa i charakterystyka koparko-ładowarek.
 • Budowa i zasada pracy układów napędowych i jezdnych stosowanych w koparko-ładowarkach.
 • Budowa i zasada pracy mechanizmów osprzętu koparkowego.
 • Budowa i zasada pracy mechanizmów osprzętu ładowarkowego.
 • Zasady bezpieczeństwa przy eksploatacji koparko-ładowarek.
 • Budowa i wyposażenie kabin stosowanych w koparko-ładowarkach.

2. Technologia robót realizowanych koparko-ładowarkami.

 • Ogólne wiadomości o robotach ziemnych.
 • Rodzaje i podział gruntów na kategorie wg stopnia trudności ich odspajania.
 • Technika pracy koparko-ładowarkami.
 • Technologia robót koparko-ładowarkami.
 • Zasady bezpieczniej pracy.

3. Zajęcia praktyczne wykonywane koparko-ładowarkami.

 • Instruktaż wstępny.
 • Instruktaż stanowiskowy.
 • Wykonywanie ruchów roboczych osprzętem koparkowym bez obciążenia.
 • Wykonywanie ruchów roboczych osprzętem ładowarkowym bez obciążenia.
 • Jazda koparko-ładowarką.
 • Przygotowanie stanowiska pracy koparko-ładowarką.
 • Praca osprzętem koparkowym.
 • Praca osprzętem ładowarkowym.
 • Wykonywanie obsługi technicznej, regulacji i usuwanie drobnych usterek.
 • Przygotowanie koparko-ładowarki do transportu.
 • Sporządzanie dokumentacji eksploatacyjnej

4. Przykładowe pytanie egzaminacyjne

Jak należy postępować z układem AWS podczas jazdy po drodze publicznej