Kurs na koparko-ładowarki – szkolenia dla pracowników budowlanych

Kurs na koparko-ładowarki we Wrocławiu

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kursów na koparko-ładowarki, które prowadzimy w ośrodku szkoleniowych Manewr we Wrocławiu. Szkolenia zawodowe dla pracowników budowlanych pozwalają na rozszerzenie ich umiejętności oraz zdobycie uprawnień z zakresu obsługi wybranych maszyn budowlanych. Jedną z naszych propozycji jest kurs na koparko-ładowarki, na którym kandydaci zapoznają się ze sprzętem i technologią wykonywanych za jego pomocą prac.

Jak wygląda szkolenie na operatora koparko-ładowarki?

Ważnym elementem szkolenia są zajęcia praktyczne, podczas których kandydat może nie tylko sprawdzić zdobytą wiedzę, ale też zmierzyć się z samą maszyną i poznać związane z jej obsługą trudności. Kurs na koparko-ładowarki, podobnie jak kurs na operatora spycharki czy walca drogowego, jest prowadzony przez doświadczonego praktyka. Dzięki temu uczestnicy mogą bezpośrednio zadawać pytania i na bieżąco rozwiązywać problemy. W zajęciach duży nacisk kładzie się na bezpieczeństwo pracy z wybranym sprzętem oraz na umiejętność radzenia sobie z ich regulacją czy drobnymi naprawami.
Kurs na koparko-ładowarki jest zakończony egzaminem przed komisją państwową i składa się z ustnej części teoretycznej oraz z części praktycznej. Po jego zaliczeniu uczestnik otrzymuje książeczkę operatora. Prowadzimy również szkolenia dla pracowników zainteresowanych pracą z innymi urządzeniami budowanymi. W ofercie znajdziesz miedzy innymi kurs na operatora spycharki, walca drogowego czy równiarki. Podczas szkoleń kładziemy nacisk na praktyczny wymiar kursu, wykorzystujemy także nowoczesny sprzęt, który nie odbiega technicznie od tego, popularnie wykorzystywanego podczas prac ziemnych. Takie szkolenia to doskonała szansa na zwiększenie swoich możliwości na rynku pracy oraz zdobycie intratnego zawodu, zgodnego z oczekiwaniami.

Kurs na koparko-ładowarki – szkolenia dla pracowników budowlanych

 

PROGRAM SZKOLENIA OPERATORÓW KLASY III KOPARKO-ŁADOWAREK

1. Ogólna budowa i obsługa koparko-ładowarek.

 • Ogólna budowa i charakterystyka koparko-ładowarek.
 • Budowa i zasada pracy układów napędowych i jezdnych stosowanych w koparko-ładowarkach.
 • Budowa i zasada pracy mechanizmów osprzętu koparkowego.
 • Budowa i zasada pracy mechanizmów osprzętu ładowarkowego.
 • Zasady bezpieczeństwa przy eksploatacji koparko-ładowarek.
 • Budowa i wyposażenie kabin stosowanych w koparko-ładowarkach.

2. Technologia robót realizowanych koparko-ładowarkami.

 • Ogólne wiadomości o robotach ziemnych.
 • Rodzaje i podział gruntów na kategorie wg stopnia trudności ich odspajania.
 • Technika pracy koparko-ładowarkami.
 • Technologia robót koparko-ładowarkami.
 • Zasady bezpieczniej pracy.

3. Zajęcia praktyczne wykonywane koparko-ładowarkami.

 • Instruktaż wstępny.
 • Instruktaż stanowiskowy.
 • Wykonywanie ruchów roboczych osprzętem koparkowym bez obciążenia.
 • Wykonywanie ruchów roboczych osprzętem ładowarkowym bez obciążenia.
 • Jazda koparko-ładowarką.
 • Przygotowanie stanowiska pracy koparko-ładowarką.
 • Praca osprzętem koparkowym.
 • Praca osprzętem ładowarkowym.
 • Wykonywanie obsługi technicznej, regulacji i usuwanie drobnych usterek.
 • Przygotowanie koparko-ładowarki do transportu.
 • Sporządzanie dokumentacji eksploatacyjnej

4. Przykładowe pytanie egzaminacyjne

Jak należy postępować z układem AWS podczas jazdy po drodze publicznej

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat kursu na operatora koparko-ładowarki lub innych maszyn lub? Skontaktuj się z nami. Z przyjemnością udzielimy wszelkich informacji.