Koparkoładowarki

Poniższe rozporządzenie dotyczy wszystkich typów szkoleń:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017r (Dz.U z dnia 20 stycznia 2017r., poz 134) zmieniające rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz 1263 z późn. zm.)

 

koparkoładowarki

 

PROGRAM SZKOLENIA
OPERATORÓW KLASY III
KOPAROŁADOWAREK

1.Ogólna budowa i obsługa koparoładowarek

 • Ogólna budowa i charakterystyka koparoładowarek
 • Budowa i zasada pracy układów napędowych i jezdnych stosowanych w koparkoładowarkach
 • Budowa i zasada pracy mechanizmów osprzętu koparkowego
 • Budowa i zasada pracy mechanizmów osprzętu ładowarkowego
 • Zasady bezpieczeństwa przy eksploatacji koparkoładowarek
 • Budowa i wyposażenie kabin stosowanych w koparkoładowarkach

2.Technologia robót realizowanych koparkoładowarkami

 • Ogólne wiadomości o robotach ziemnych
 • Rodzaje i podział gruntów na kategorie wg stopnia trudności ich odspajania
 • Technika pracy koparkoładowarkami
 • Technologia robót koparkoładowarkami
 • Zasady bezpieczniej pracy

3.Zajęcia praktyczne wykonywane koparkoładowarkami

 • Instruktaż wstępny
 • Instruktaż stanowiskowy
 • Wykonywanie ruchów roboczych osprzętem koparkowym bez obciążenia
 • Wykonywanie ruchów roboczych osprzętem ładowarkowym bez obciążenia
 • Jazda koparkoładowarką
 • Przygotowanie stanowiska pracy koparkoładowarką
 • Praca osprzętem koparkowym
 • Praca osprzętem ładowarkowym
 • Wykonywanie obsługi technicznej, regulacji i usuwanie drobnych usterek
 • Przygotowanie koparkoładowarki do transportu
 • Sporządzanie dokumentacji eksploatacyjnej

4.Przykładowe pytanie egzaminacyjne

Jak należy postępować z układem AWS podczas jazdy po drodze publicznej