Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym

Poniższe rozporządzenie dotyczy wszystkich typów szkoleń:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017r (Dz.U z dnia 20 stycznia 2017r., poz 134) zmieniające rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz 1263 z późn. zm.)

PROGRAM SZKOLENIA

 

Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym

 

OPERATORÓW KLASY II
PRZECINAREK DO NAWIERZCHNI DRÓG O NAPĘDZIE SPALINOWYM

1.Dokumentacja techniczna i użytkowanie

 • Dokumentacja techniczna i eksploatacyjna przecinarki
 • Użytkowanie eksploatacyjne maszyny

2.Ogólna budowa i obsługa przecinarek do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym

 • Ogólna budowa i charakterystyka przecinarek do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym
 • Układy napędowe stosowane w przecinarkach do nawierzchni dróg
 • Zasady bezpieczeństwa przy eksploatacji przecinarek do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym

3.Technologia robót realizowanych przecinarkami do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym

 • Zastosowanie przecinarek do nawierzchni dróg
 • Organizacja robót przy naprawie drogi z zastosowaniem przecinarki do nawierzchni dróg
 • Technika pracy przecinarkami do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym
 • Zasady bezpiecznej pracy

4.Zajęcia praktyczne wykonywane przecinarkami do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym

 • Instruktaż wstępny
 • Instruktaż stanowiskowy
 • Praca przecinarką do nawierzchni dróg z napędem spalinowym
 • Wykonywanie obsługi technicznej, regulacji i usuwanie drobnych usterek
 • Sporządzanie dokumentacji eksploatacyjnej

5.Przykładowe pytanie egzaminacyjne

 • Z jakimi maszynami mogą współpracować przecinarki do nawierzchni dróg