Kurs na operatora spycharki

Poniższe rozporządzenie dotyczy wszystkich typów szkoleń:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017r (Dz.U z dnia 20 stycznia 2017r., poz 134) zmieniające rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz 1263 z późn. zm.)

Kurs na operatora spycharki to jedna z propozycji, jaką przygotował dla Państwa ośrodek Manewr we Wrocławiu. Szkolenie pozwala na zdobycie nowych kwalifikacji, dzięki którym zyskujecie Państwo kolejny atut podczas starania się o zatrudnienie. Jest to również inwestycja swoją własną firmę, dzięki której możecie rozszerzyć ofertę usługową lub zrezygnować z wynajmowania do takich prac innego wykonawcy. Kurs na operatora spycharki, kurs na operatora walca oraz inne szkolenia doskonalące prowadzimy w oparciu o wymienione powyżej rozporządzenie. Dzięki temu każdy z uczestników jest dobrze przygotowany do egzaminu państwowego oraz do wykonywania pracy w tym zawodzie. Poza częścią teoretyczną kurs na operatora spycharki we Wrocławiu obejmuje też wiele godzin zajęć praktycznych. Są one prowadzone przez doświadczonych i wykwalifikowanych instruktorów.

Zrób kurs na operatora spycharki w naszym ośrodku

Jednym z głównych atutów naszego ośrodka jest zespół doświadczonych instruktorów, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy z maszynami budowlanymi oraz w nauczaniu, dzięki czemu, uczestnicy kursu mają pewność, że zdobywają wiedzę od specjalistów znających realia pracy na budowie. Ponadto nasz ośrodek dysponuje nowoczesnym sprzętem, umożliwiającym praktyczne ćwiczenia z obsługi spycharki. W swojej pracy stawiamy przede wszystkim na wysoką jakość świadczonych usług, co przekłada się na zadowolenie i sukces naszych kursantów. Naszym celem jest zapewnienie jak najbardziej efektywnego procesu nauki, który zaowocuje sukcesem zawodowym naszych absolwentów. Oferowany przez nas kurs na operatora spycharki obejmuje zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną. W trakcie zajęć uczestnicy poznają budowę maszyny, zasady jej działania oraz techniki pracy z różnymi rodzajami gruntu. Kursanci zdobywają także wiedzę na temat bezpieczeństwa pracy, przepisów prawa budowlanego oraz ergonomii stanowiska operatora. Część praktyczna szkolenia pozwala na wypracowanie umiejętności obsługi spycharki w różnych warunkach, co jest kluczowe dla przyszłej pracy w branży budowlanej.

Decydując się na kurs na operatora spycharki w naszym ośrodku nauki jazdy, inwestujesz w swoją przyszłość zawodową. Solidne podstawy teoretyczne, praktyczne umiejętności, doświadczeni instruktorzy oraz wsparcie po zakończeniu kursu to tylko niektóre z zalet naszej oferty. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś, aby stać się profesjonalnym operatorem spycharki i otworzyć sobie drzwi do atrakcyjnych ofert pracy w branży budowlanej.

Kurs na operatora spycharki

 

PROGRAM SZKOLENIA OPERATORÓW KL. III SPYCHAREK

1.Ogólna budowa i obsługa spycharek

 • Przeznaczenie, podział i podstawowe parametry spycharek
 • Rodzaje, budowa i przeznaczenie podwozi spycharek
 • Budowa i zasada działania układów napędowych jazdy i skrętu spycharek
 • Budowa i zasada pracy podstawowych oraz pomocniczych osprzętów roboczych spycharek
 • Zasady bezpieczeństwa przy eksploatacji spycharek
 • Budowa i wyposażenie kabin operatora stosowanych w spycharkach

2.Technologia robót realizowanych spycharkami

 • Ogólne wiadomości o gruntach
 • Podstawowe pojęcia techniczne związane z robotami ziemnymi wykonywanymi spycharkami
 • Techniki pracy spycharkami
 • Technologia pracy spycharkami

3.Zajęcia praktyczne wykonywane spycharkami

 • Instruktaż ogólny
 • Instruktaż stanowiskowy
 • Wykonywanie ruchów roboczych osprzętem bez obciążenia
 • Jazda spycharką
 • Przygotowanie stanowiska roboczego spycharki
 • Praca spycharką
 • Wykonywanie obsług technicznych, regulacji i usuwania drobnych usterek
 • Przygotowanie spycharki do transportu
 • Sporządzenie dokumentacji eksploatacyjnej

PROGRAM SZKOLENIA
OPERATORÓW KLASY I
SPYCHAREK

1.Rozwiązania konstrukcyjne proekologiczne oraz zwiększające efektywność pracy stosowane w spycharkach

 • Ogólna charakterystyka rozwiązań proekologicznych stosowanych w silnikach spalinowych spycharek
 • Zasada pracy układów i urządzeń zwiększających efektywność pracy spycharek
 • Budowa i wyposażenie kabin stosowanych w spycharkach oraz zabezpieczenia typu FOPS i ROPS
 • Zasady bezpieczeństwa przy eksploatacji spycharek

2.Technologia robót realizowanych spycharkami

 • Ogólne wiadomości o organizacji robót ziemnych w kontekście regulacji prawnych
 • Zasady energooszczędnej eksploatacji spycharki
 • Technologia i organizacja robót specjalistycznych
 • Obowiązki i odpowiedzialność operatora spycharek

3.Zajęcia praktyczne wykonywane spycharkami

 • Instruktaż wstępny
 • Instruktaż stanowiskowy
 • Obsług technicznych
 • Przygotowanie stanowiska pracy spycharki
 • Praca spycharką
 • Sporządzanie dokumentacji eksploatacyjnej

4.Przykładowe pytanie egzaminacyjne

 • Omów podział gruntu na kategorie i podaj podstawowe cechy fizyczne gruntu