Zespoły maszyn

Poniższe rozporządzenie dotyczy wszystkich typów szkoleń:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017r (Dz.U z dnia 20 stycznia 2017r., poz 134) zmieniające rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz 1263 z późn. zm.)

PROGRAM SZKOLENIA
OPERATORÓW KLASY II
ZESPOŁU MASZYN DO PRODUKCJI MIESZANIEK BETONOWYCH

1. Dokumentacja techniczna zespołów do produkcji mieszanek betonowych

 • Wiadomości wstępne z rysunku technicznego
 • Schemat linii technologicznej wytwórni mieszanek betonowych
 • Schematy instalacji elektrycznej, pneumatycznej i hydraulicznej
 • Dokumentacja techniczna i eksploatacyjna

2. Ogólna budowa, użytkowanie i obsługa zespołów maszyn do produkcji mieszanek betonowych

 • Ogólna charakterystyka zespołów maszyn do produkcji mieszanek betonowych
 • Układy napędowe stosowane w zespołach maszyn do produkcji mieszanek betonowych
 • Ogólna budowa i działanie głównych podzespołów
 • Urządzenia współpracujące i pomocnicze wytwórni mieszanek betonowych
 • Układy i urządzenia sterujące i zabezpieczające

3.Technologia robót

 • Organizacja i przygotowanie wytwórni mieszanek betonowych do produkcji
 • Rodzaje betonów i składniki mieszanek betonowych
 • Środki uszlachetniające mieszanki betonowe
 • Zbrojenia rozproszone
 • Technologia produkcji
 • Badania laboratoryjne jakości betonu
 • Recykling

4.Zajęcia praktyczne wykonywane zespołami maszyn do produkcji mieszanek betonowych

 • Instruktaż wstępny
 • Przygotowanie stanowiska pracy zespołów maszyn do produkcji mieszanek betonowych
 • Przeprowadzenie OC przed pracą zespołów maszyn do produkcji mieszanek betonowych
 • Trening sterowania ręcznego i automatycznego
 • Sterowanie procesem produkcyjnym wytwarzania mieszanek betonowych
 • Wykonywanie obsługi codziennej w czasie pracy i po pracy
 • Sporządzanie dokumentacji eksploatacyjnej

5.Przykładowe pytanie egzaminacyjne

 • Podaj zasadę działania układu hydraulicznego