Czy zawodowi kierowcy muszą przejść badania psychologiczne?

Czy zawodowi kierowcy muszą przejść badania psychologiczne?

0 przez manadmin

Wbrew pozorom do grupy zawodowych kierowców zalicza się naprawdę sporo osób. Kierowcy taksówek, autobusów, kurierzy, dostawcy czy kierowcy samochodów uprzywilejowanych należą do grupy, których obowiązkiem służbowym jest kierowanie pojazdem. Zgodnie z Ustawą o transporcie z dnia 6 września 2001 r. każda osoba czynna zawodowo na stanowisku kierowcy podlega badaniom psychologicznym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań do pracy.

Kto musi przejść obowiązkowe badania psychologiczne?

Wspomniani już kierowcy, dostawcy i przewoźnicy powinni przejść badanie psychotechniczne zgodnie z ustawą o transporcie drogowym. Pierwszy raz kandydaci wykonują je podczas szkolenia na kierowcę zawodowego. Osoby, które zatrudnione są na innych stanowiskach, ale podczas pracy wykorzystują samochód prywatny lub służbowy do celów służbowych, przechodzą badanie psychologiczne zgodnie z ustawą o służbie medycyny pracy. Do tej grupy zaliczani są między innymi instruktorzy i egzaminatorzy nauki jazdy, górnicy, operatorzy maszyn i urządzeń, sędziowie, pracownicy agencji ochrony, motorniczy tramwaju czy kierowcy firm typu Uber lub Bolt.

Pierwszym etapem badania jest bezpośredni wywiad prowadzony przez specjalistę oraz obserwacja badanego kierowcy. Następnie wykonywane jest badanie narzędziami diagnostycznymi. Ostatnim etapem jest ocena oraz opis badanej osoby pod względem sprawności psychomotorycznej, sprawności intelektualnej i procesów poznawczych oraz ocena dojrzałości społecznej i osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach społecznych.

Jak często kierowcy zawodowi muszą wykonywać badania psychologiczne?

Tylko po przejściu badań psychologicznych kandydat może uzyskać Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej. Na badanie należy zgłosić się nie później niż 30 dni od otrzymania skierowania. Każde następne badanie należy zrealizować w terminie dopasowanym do terminu ukończenia szkolenia okresowego. Kierowcy do 60 roku życia mają obowiązek powtarzać badanie psychologiczne raz na 5 lat, natomiast po 60 roku życia konieczne jest wykonywanie badań co 30 miesięcy.