Jak wygląda kurs na przewóz osób?

Jak wygląda kurs na przewóz osób?

0 przez manadmin

Jak wygląda kurs na przewóz osób? Czy myślałeś o rozszerzeniu swojej działalności lub zmianie zawodu na przewoźnika? Jeśli tak, to warto zapoznać się z procesem zdobywania kwalifikacji niezbędnych do wykonywania tego zawodu w Polsce.

Wymagania przed rozpoczęciem kursu

Przed przystąpieniem do szkolenia na przewóz osób konieczne jest spełnienie pewnych wymagań. Przede wszystkim, kandydat musi być pełnoletni, posiadać prawo jazdy kat. B od co najmniej trzech lat oraz mieć czysty rejestr karny (nie może być skazany za przestępstwa określone w ustawie o transporcie drogowym). Ponadto kandydat powinien być zdolny do wykonywania czynności związanych z prowadzeniem pojazdu i przewozem osób, co potwierdzone jest badaniami lekarskim oraz psychotechnicznym.

Struktura kursu

Kurs na przewóz osób składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna obejmuje wykłady oraz zajęcia warsztatowe, które dotyczą zagadnień związanych z przepisami prawa, organizacją pracy przewoźnika, prawidłowym postępowaniem w sytuacjach kryzysowych oraz komunikacją z pasażerami. Część praktyczna polega na nauce praktycznego prowadzenia pojazdów, przeznaczonych do przewozu osób, pod okiem doświadczonego instruktora.

W trakcie trwania kursu uczestnicy mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności dzięki godzinom jazdy na specjalistycznym odcinku szkoleniowym. Instruktor prowadzi zajęcia praktyczne w różnych warunkach drogowych i atmosferycznych, ucząc kursantów reagowania na zmieniające się sytuacje na drodze.

Egzamin końcowy

Po zakończeniu kursu uczestnicy przystępują do egzaminu końcowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Egzamin składa się z 30 pytań i przeprowadzany jest pisemnie. Jego celem jest sprawdzenie wiedzy z zakresu omawianych zagadnień. Po zdaniu egzaminu końcowego kursant uzyskuje świadectwo kwalifikacji – wpis kodu 95 do prawa jazdy uprawniającego do wykonywania zawodu kierowcy. Oczywiście dodatkowo trzeba zrobić kurs na prawo jazdy kat. D

Decydując się na kurs na przewóz osób, można rozszerzyć swoje kompetencje i otworzyć nowe drzwi na rynku pracy. Wykwalifikowani przewoźnicy są poszukiwani zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym.